Esperanto 3000 vzw Leuven

Catalogus van eigen uitgaven

Prijzen geldig tot einde 2013.

Indien geen korting aangegeven : - 33 % vanaf 5 exemplaren.

Bovenop de prijs komen de werkelijke verzendingskosten.

Bestellen bij Marc.

Opm.: Deze Nederlandstalige lijst vermeldt niet al wat ooit werd uitgegeven, maar enkel zaken waarvan nog één of meer exemplaren beschikbaar zijn.

1983: Kongreso en Belgio : memorlibro pri la 38a IJK Leuven, Belgio (Marc Vanden Bempt, red.)  -  congresteksten en het verhaal van deelnemers aan het Intenationaal Jongerencongres in België, 1982

-> 3,75 EUR, 142 p., nog slechts enkele exemplaren

1986: Esperanto in Perspectief 2 : gebruik van het Esperanto voor praktische doeleinden (I. Lapenna)  -  vertaling van een hoofdstuk uit 'Esperanto en Perspektivo'

-> 1,00 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 50 p.

1989: Gerda malaperis, vortlisto/woordenlijst (Claude Piron, Marc Vanden Bempt), met FEL  -  Esperanto-Nederlandse woordenlijst per hoofdstuk van het boek 'Gerda malaperis' van Claude Piron (ook beschikbaar in het Duits)

-> 1,20 EUR, 48 p.

1992: Baza vortlisto Kontakto, Esperanto-Nederlands  -  vertalende woordenlijst Esperanto-Nederlands van de 500 / 1000 meest gebruikte woorden in het Esperanto, volgens een lijst van het tijdschrift Kontakto

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 28 p.

1993: Biblioteko de Esperanto 2000 vzw, katalogo 1993  -  catalogus van de clubbibliotheek van Esperanto 2000 (nu Esperanto 3000)

-> 1,20 EUR, 47 p., een nieuwe uitgave is in voorbereiding

1994: Vesperkurso - hejmtaskoj  -  huiswerkopgaven bij de avondcursus op basis van 'Gerda malaperis'

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 9 p.

1994: Vesperkurso - vortlistoj  -  woordenlijsten bij de avondcursus op basis van 'Gerda malaperis', per les

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 46 p.

1994: Spraakkunstoverzicht (Marc Vanden Bempt)  -  beknopt overzicht van de Esperantospraakkunst, voor Nederlandstaligen

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 10 p.

1995: Sprachlehre des Esperanto : Übersicht (Hans Wiersch & Marc Vanden Bempt)  -  beknopt overzicht van de Esperantospraakkunst, voor Duitstaligen

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 10 p.

1996: Glazen met en zonder handvat, telkens met drie mogelijke tekeningen (ster, jubileumsymbool, SIA-symbool) en het woord Esperanto

-> 4,75 EUR met, 3,60 EUR zonder handvat, 20,00 EUR voor de hele collectie van 6

1996: Vesperkurso - laŭtema vortareto  -  woordenlijst (in het Esperanto) over enkele thema's

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), tweede uitgave, 16 p., wordt herdrukt

1996: Parolturnaro germana-Esperanto (Hans & Kerstin Wiersch), met FEL  -  21.000 Duitse uitdrukkingen en zegswijzen, vertaald in het Esperanto

-> 20,00 EUR (-33% vanaf 3 ex.), tweede uitgave, 448 p., nieuwe druk als voldoende interesse

1997: Eŭro, ecoj kaj sekvoj por ĉiuj (Marc Vanden Bempt)  -  geschiedenis van de Europese muntunie en vooruitzichten, 15 maand vóór de invoering van de euro

-> 3,60 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 52 p.

1998: Vesperkurso - kursa gvidilo  -  programma met huiswerken en leestekst voor de avondcursus

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 12 p.

1998, 1999: Esperanto, laat je verleiden  -  informatie over Esperanto en cursussen

-> gratis

1999: 14-hora rapidkurso pri Esperanto, versio por junuloj (William Auld, aanpassingen Marc Vanden Bempt)  -  handboek voor een Esperanto-cursus in één weekend, voor Nederlandstalige kinderen < 16-jaar

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 39 p.

1999 - ...: tijdschrift Esperanto 3000 - per jaargang, 6 nummers per jaar

-> 12,50 EUR /jaar (of inbegrepen in het lidgeld van 25,00 EUR)

1984, 1987, 1988, 1997, 2000: 14-hora rapidkurso pri Esperanto (William Auld), por nederlandlingvanoj  -  handboek voor een Esperanto-cursus in één weekend, voor Nederlandstaligen (mits een kleine toevoeging ook bruikbaar voor anderstaligen)

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 40 p.

2000: Hungara kurslibro (M. Ballendux, M. Vanden Bempt), met FEL  -  volledig cursusboek om Hongaars te leren, vanuit het Esperanto. Met vele oefeningen en hun oplossing. Het meest volledige taalcursusboek vanuit het Esperanto

-> 19,00 EUR, 329 p., tweede uitgave in groot formaat (A4)

2004: niet-herlaadbaar vulpotlood wit/groen met gom en groene opdruk "Esperanto" (groot) "3000 vzw Leuven" (zeer klein)

-> 0,75 EUR (2,70 EUR voor 4; 6,00 EUR voor 10; 11,25 EUR voor 20)

2004: Borsa terminaro kvinlingva, de en eo fr nl (Hans Wiersch), met FEL  -  vijftalig woordenboek van beurstermen

-> 9,00 EUR (-33% vanaf 3 ex.), tweede uitgave, 448 p.

2005: Litova lingvo - per Esperanto-okuloj (Marc Vanden Bempt), met FEL

-> 16,50 EUR (-33% vanaf 3 ex.), 137 p.

2004: Asekura terminaro seslingva, de en eo fr hu nl (Marc Vanden Bempt), met FEL  -  zestalig woordenboek van verzekeringstermen

-> 19,50 EUR (-33% vanaf 3 ex.), 324 p.

2005: Informatieve CD-ROM over Esperanto (Helena Van der Steen)

-> 2,00 EUR (-33% vanaf 3 ex.)

2005: Dubbele CD-ROM "Gerda malaperis" (Claude Piron), gesproken versie van het bekende lees- en leerboekje

-> 8,49 EUR (-33% vanaf 3 ex., 5 EUR vanaf 5 ex.)

Verder : verscheidene folders (cursusinformatie, 2e taal voor iedereen, '?', ...), brochures (wandelingen, zoektochten,...) en affiches (Week van de Internationale Vriendschap, cursussen,...).

 


Valid HTML 4.01 Transitional Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2011-05-16