eo

Contact met de Leuvense vereniging Esperanto 3000

Adres, telefoon

Esperanto 3000
Albert Stainierstraat 1,
BE 3001 Heverlee

Tel.: ++32-(0)10 86 01 12

Ons e-mailadres

Stuur een berichtje naar info(a)esperanto3000.be of gebruik het formulier voor informatieaanvraag of inschrijving langs de webstek.

Lid worden

Een lid van Esperanto 3000 is tegelijk ook lid van de Vlaamse Esperanto-Bond, ontvangt ons tijdschrift en dat van de Vlaamse Esperantobond, en wordt uitgenodigd op onze activiteiten.

Betaal eenvoudig 25,- EUR aan BE21.7343.3319.4403 van Esperanto 3000 vzw Leuven, met vermelding van je naam en 'lid' + jaartal. Beste dank!

Lid worden, ook van de omvattende UEA, en tijdschriften bestellen

Vul dit bestelformulier in (versie lidmaatschap 2015), en betaal zoals aangegeven.

Elektronische nieuwsbrief

Samen met het jaar 2000 zag ook onze elektronische nieuwsbrief het levenslicht. Via deze nieuwsbrief hielden we je regelmatig (1 à 2 keer per maand, tot einde 2006) op de hoogte van het reilen en zeilen in onze vereniging Esperanto 3000 en van onze activiteiten.

Intussen is deze nieuwsbrief in een bescheiden vorm heropgestart: sinds midden 2011 krijgen verschillende mensen (leden en niet-leden) regelmatig een uitnodiging toegestuurd met wat meer uitleg over de komende activiteiten. Wil je ook op die adressenlijst terechtkomen, of wil je er later weer af, stuur dan een seintje naar nieuwsbrief(a)esperanto3000.be. Zet in het onderwerp "inschrijven" of "uitstappen".

Het is niet mogelijk een boodschap rechtstreeks naar alle leden van de lijst te sturen. Indien je een bepaalde informatie graag zou verspreid zien, mag je deze doorsturen naar nieuwsbrief(a)esperanto3000.be. Ook commentaar en vragen zijn steeds welkom.

U kunt ook de archieven van de nieuwsbrief bekijken.

Facebook-pagina

Sinds de zomer van 2013 staat er een pagina van Esperanto 3000 op Facebook. Ze bevat aankondigingen en foto's van activiteiten.