Avondcursus Esperanto voor beginners

  • Wekelijks op dinsdagavond, telkens van 19h30 tot 22h00 (voor de juiste data, zie het overzicht).
  • Op aanvraag, voor groepen vanaf 10 personen, kan het ook op andere plaatsen en/of dagen.
  • Je moet vooraf niets van Esperanto kennen. Je moet ook geen andere talen kennen dan het Nederlands (alhoewel je dan meer studietijd zal nodig hebben). Tijdens de cursus krijg je basisbegrippen uitgelegd, zoals bijwoord, verleden tijd, lijdend voorwerp, deelwoord, ...
  • Je leert er zowat 1.200 woordelementen. Dank zij het unieke, vrijwel rechtlijnige woordvormingssysteem van de taal (agglutinerend, voor de kenners) betekent dit 10.000 tot 20.000 woorden. Je leert er de volledige spraakkunst !
  • Het feit dat Esperanto eenvoudiger is dan de etnische talen, betekent nog niet dat je Esperanto niet moet 'blokken'. Afhankelijk van je ambitie, je leervaardigheid en de leerstof van de les mag je elke week op 2 of meer uren thuisstudie rekenen.
  • Elke les is er een kleine schriftelijke ondervraging van de woordenschat. De cursus wordt afgesloten met een examen, waarna je een Esperanto-attest krijgt met een gedetailleerde lijst van wat je kent.
  • Het basishandboek is tijdens de eerste les ter plaatse verkrijgbaar. Daarnaast krijg je in de les nog enkele extra boekjes. Al dat cursusmateriaal is inbegrepen in de cursusbijdrage.
  • Een week vóór de start van de cursus is er een informatieavond. Je krijgt dan een overzicht van de geschiedenis, het gebruik en de structuur van het Esperanto. Tegelijk is dit een gelegenheid voor jou om boeken in te kijken en verdere vragen te stellen.
  • We beginnen stipt om 19h30.

 


Valid HTML 4.01 Transitional Datum waarop deze pagina het laatst werd bijgewerkt: 2008-07-23