Paroliga rondo

Esperantopraatgroep

 

En 2019 ekzistis dum kelkaj monatoj paroliga rondo kiu kunvenis ĉiun duan semajnon merkrede, antaŭ- au posttagmeze.

Ĉiufoje oni interkonsentis pri dato kaj horo por la venonta kunveno.

In 2019 bestond gedurende enkele maanden een esperantopraatgroep die samenkwam om de twee weken op woensdag, voor of na de middag.

Telkens werden datum en uur afgesproken voor de volgende bijeenkomst.

 

Venontaj renkontoj

Komende bijeenkomsten


Parolu Esperanton - Spreek Esperanto Kiam - wanneer: (eble iam denove) (misschien ooit opnieuw)
Temo - thema: Paroliga rondo Praatgroep
Kio - wat: Paroliga kurso por komencintoj kaj progresantoj Spreekvaardigheid voor beginners en gevorderden


Pasintaj renkontoj

Voorbije bijeenkomsten

Kiam - wanneer: Temo: Thema:
2019-05-15 Eŭropaj elektoj, laboriloj Europese verkiezingen, werktuigen
2019-04-24 Bertilo Wennergren Bertilo Wennergren
2019-04-03 Unesko-Kuriero, indiĝenaj lingvoj, kamparaj bestoj, insektoj, infankanto Dek bovinoj, Briteliro, esperanta parolsintezilo, Printempa Esperantista Kunveno, Beneluksa Kongreso Unesco-koerier, autochtone talen, hoevedieren, insekten, kinderlied over tien koeien, Brexit, Esperanto-spraaksynthese, PEKO, Esperantocongres van de Benelux
2019-03-20 Kabe, vortoj pri mantenmanĝo kaj la naturo, esperanto-aranĝoj, retejoj Kabe, woorden over ontbijt en de natuur, esperanto-bijeenkomsten, webadressen
2019-02-20 Poŝtkruciĝo, Neŭtra Moresnet, ekzerco pri la akuzativo, bildrakontoj, kanto "Kun vi iros mi" Postkaarten uiwisselen, Neutraal Moresnet, oefening op de accusatief, beeldverhalen, lied "Con te partirò"
2019-01-31 Teatraĵo Esperanto, studosemajnfino en Nederlando, planoj por someraj ferioj, someraj esperanto-aranĝoj, ekzercoj pri afiksoj Toneelstuk Esperanto, studieweekend in Nederland, plannen voor de zomervakantie, zomerse esperanto-activiteiten, oefeningen over voor- en achtervoegsels
2019-01-16 Transporto, hobioj, homonimoj, libroj paperaj kaj surekranaj, kelkaj retejoj en Esperanto Vervoer, hobby's, gelijkluidende woorden, boeken in papier of op het scherm, Esperanto op internet