Paroliga rondo

Esperantopraatgroep

 

La paroliga rondo estas provizore antaŭvidata ĉiun duan semajnon, merkrede posttagmeze.

Ĉiufoje oni interkonsentos pri dato por la venonta kunveno.

De esperantopraatgroep is voorlopig voorzien om de twee weken op woensdagnamiddag.

Telkens wordt een datum afgesproken voor de volgende bijeenkomst.

 

Venontaj renkontoj

Komende bijeenkomsten


Parolu Esperanton - Spreek Esperanto Kiam - wanneer: 2019-04-24
2019-05-15
Temo - thema: Paroliga rondo Praatgroep
Kio - wat: Paroliga kurso por komencintoj kaj progresantoj Spreekvaardigheid voor beginners en gevorderden
Kie - waar: Gebroeders Tassetstraat 23, 3018 Leuven
Kontaktu - Verwittig: yves(a)ikso.net
Prezo - prijs: 5 EUR, inkluzive kafo kaj teo 5 EUR, koffie en thee inbegrepen
Kioman horon - hoe laat: 14:45 - 16:45


Pasintaj renkontoj

Voorbije bijeenkomsten

Kiam - wanneer: Temo: Thema:
2019-04-03 Unesko-Kuriero, indiĝenaj lingvoj, kamparaj bestoj, insektoj, infankanto Dek bovinoj, Briteliro, esperanta parolsintezilo, Printempa Esperantista Kunveno, Beneluksa Kongreso Unesco-koerier, autochtone talen, hoevedieren, insekten, kinderlied over tien koeien, Brexit, Esperanto-spraaksynthese, PEKO, Esperantocongres van de Benelux
2019-03-20 Kabe, vortoj pri mantenmanĝo kaj la naturo, esperanto-aranĝoj, retejoj Kabe, woorden over ontbijt en de natuur, esperanto-bijeenkomsten, webadressen
2019-02-20 Poŝtkruciĝo, Neŭtra Moresnet, ekzerco pri la akuzativo, bildrakontoj, kanto "Kun vi iros mi" Postkaarten uiwisselen, Neutraal Moresnet, oefening op de accusatief, beeldverhalen, lied "Con te partirò"
2019-01-31 Teatraĵo Esperanto, studosemajnfino en Nederlando, planoj por someraj ferioj, someraj esperanto-aranĝoj, ekzercoj pri afiksoj Toneelstuk Esperanto, studieweekend in Nederland, plannen voor de zomervakantie, zomerse esperanto-activiteiten, oefeningen over voor- en achtervoegsels
2019-01-16 Transporto, hobioj, homonimoj, libroj paperaj kaj surekranaj, kelkaj retejoj en Esperanto Vervoer, hobby's, gelijkluidende woorden, boeken in papier of op het scherm, Esperanto op internet

 


Dato en kiu tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita - Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2019-04-04