Esperanto 3000

La programo

 

Het programma

Kunvenoj 3000   Bijeenkomsten
Kurso por komencantoj (en la nederlanda)   Cursussen
 
Kun financa subteno de la urbo Leuven.       Met financiële steun van de stad Leuven.