Pasintaj aktivaĵoj

Voorbije activiteiten

Kiam - datum: Temo - thema: Kiu - wie:
2023-10-29 Hungaromania: festivalo de la hungaraj lingvo kaj kulturo Hungaromania: festival van de Hongaarse taal en cultuur Marc Van den Bempt
2023-09-07 Lovena tago: legendoj kaj rakontoj Leuvense dag: legenden en verhalen Marc Van den Bempt
2023-06-07 Prelego: Druidismo Voordracht: Druïdisme Viviane Tis
2023-05-24 Ludo: Obskuraj rakontoj Spel: Black Stories Lode
2023-04-12 Eksperimento: Artefarita Intelekto Experiment: Kunstmatige intelligentie Yves, Lode
2023-03-15 Promeno en la naturrezervejo "Wijngaardberg" en Rotselaar Wandeling in het natuurreservaat "Wijngaardberg" in Rotselaar Yves, Lode
2023-02-15 Manĝo kaj ludo La Granda Vojaĝo Eten en spelen La Granda Vojaĝo Lode
2023-01-18 Prelego: Iloj kiuj faciligas la vivon Voordracht: Hulpmiddelen die het leven vergemakkelijken Yves, Lode
2022-12-14 Prelego: Kiel nuntempe kreskas la Esperanto-movado? Voordracht: Hoe groeit de Esperantobeweging tegenwoordig? Yves
2022-11-05 Lovena Studotago Leuvense Studiedag Kiki, Yves, Lode
2022-10-12 Prelego pri la Lima letero de Zamenhof Voordracht over de Lima-brief van Zamenhof Bert Boon
2022-09-14 Geoka┼Łado kaj vizito de stratbibliotekoj Geocashing en bezoek straatbibliotheken Lode Van de Velde & Yves Nevelsteen
2022-06-08 Agrabla babilado pri vivo kaj morto Gezellige babbel over leven en dood -
2022-04-13 Tabloludo Tafelspelletje Marc Vanden Bempt
2022-03-09 La vivo de Zamenhof kaj Brazilaj poemoj en Esperanto (filmetoj) Het leven van Zamenhof en Gedichten uit Brazilië (filmpjes) Ivo Schenkel
Tabloludo Tafelspelletje Marc Vanden Bempt
2022-02-09 La estonto de nia klubo (diskuto) De toekomst van onze club (discussie) (Martin Decaluwe) (zoom)
2021-10-13 La afrikansa Het Afrikaans Ivo Schenkel (zoom)
2021-09-08 Pasintaj ferioj (fotoj) Voorbije vakanties (foto's) Nicky Janssen k.a.
2021-06-09 Vojaĝoj en la 13-a jarcento de du franciskanaj monaĥoj al Mongolio Reizen in de 13e eeuw van twee franciskanen naar Mongolië Bernard-Regis Larue (zoom)
2021-04-14 Magelano, esplorvojaĝisto Magellaan, ontdekkingsreiziger Bernard-Regis Larue (zoom)
2021-03-10 Transitiveco de verboj Transitiviteit van werkwoorden Angelos Tsirimokos (zoom Bruselo / Brussel)
2021-02-10 Tajlando, ĉiutaga vivo, popolaj malplimultoj, arto kaj budismo Thailand, dagelijks leven, nationale minderheden, kunst en boedhisme Ivo Schenkel (zoom)
2021-01-13 Diversaĵoj: revuoj, arkivoj, katoj, buŝkovriloj, ... Allerlei: tijdschriften, archieven, katten, mondkapjes, ... Marc Vanden Bempt (zoom)
2020-12-09 De Eŭklido ĝis Lemaître: la praeksplodo Van Euclides tot Lemaître: de oerknal Martin Decaluwe (zoom)
2020-11-18 Diversaĵoj: filmeto pri la klubo, rusa sperto pri belgaj bieroj, venontaj prelegoj, novjara renkontiĝo, ... Allerlei: filmpje over de club, Belgisch bier in een Russische keel, volgende voordrachtavonden, andere bijeenkomsten, ... (Dmitrij Ŝevĉenko) (zoom)
2020-10-14 Madejro en la jaro 1977 Madeira in het jaar 1977 Marc Vanden Bempt (jitsi, zoom)
2020-06-11 Artikoloj el la revuoj Uittreksels uit esperanto-tijdschriften Martin Decaluwe (zoom)
2020-04-08 Telegramo, plursistema tujmesaĝilo Telegram, berichtendienst op verschillende platformen Yves Nevelsteen (zoom)
2020-02-12 Aracena, bela blanka urbeto en la sudo de Hispanio Aracena, een mooi wit stadje in het Zuiden van Spanje Ivo Schenkel
2020-01-08 La sekreta vilaĝeto, kaj aliaj filmetoj en Esperanto Het geheime dorpje, en andere filmpjes in het Esperanto (Ivo Schenkel)
2019-12-11 Lingvaj ludoj: Argumentu por aŭ kontraŭ - Divenu la vorton Taalspelletjes: Argumenteer voor of tegen - Raad het woord (Ivo Schenkel
Marc Vanden Bempt)
2019-10-13 Diversaĵoj: IFEF-kongreso, Hungaromania, gvidado en Loveno, la plej logika lingvo, etimologio Allerlei: Congres spoorwegmensen, Hungaromania, gidsen in Leuven, de meest logische taal, etymologie (Marc Vanden Bempt)
2019-09-11 Somera Esperanto-Programado: kodummaratono en Nitra (Slovakio) SEP - hackathon (programmeermarathon) in Nitra (Slovakije) Yves Nevelsteen
2019-06-12 Skrablo-ludo Scrabble Martin Decaluwe
2019-04-10 Detektivaj ludoj Detectivespelletjes Lode Van de Velde
2019-03-13 Preparo de la ĝenerala membrokunveno de FEL Voorbereiding van de algemene ledenvergadering van de VEB (Nicky Janssen)
2019-02-13 Oftaj eraroj kaj novaj vortoj Veel voorkomende fouten en nieuwe woorden Yves Nevelsteen
2019-01-09 Projektoj por la nova jaro: fonduso Instigo, paroliga rondo, BET, eventa servo Projecten voor het nieuwe jaar: fonds Instigo, conversatiegroep, Baltische Esperantodagen, eventa servo (Yves Nevelsteen)
2018-12-12 Aventuroj ĉirkaŭ la esperantokongreso en Lisbono Belevenissen rondom het esperantocongres in Lissabon Nicky Janssen
2018-11-14 Vormidabel, teatraĵo  Esperanto , volontula agado por FEL, beneluksa kongreso Vormidabel,  Esperanto  van het Nieuwstedelijk, vrijwilligerswerk voor de VEB, Benelux-congres (Ivo Schenkel)
2018-10-10 Ĝenerala Datum-Protekta Regularo Algemene verordening gegevensbescherming Martin Decaluwe
2018-09-12 La pasintaj feriomonatoj kaj novaj planoj: kongreso, Portugalo, Portugala lingvo, volontula laboro, Burundo, ĝemeloj De voorbije vakantiemaanden en nieuwe plannen: congres, Portugal, Portugees, vrijwilligerswerk, Boeroendi, tweelingen (Ivo Schenkel)
2018-06-13 Subtekstigo de filmoj Ondertitelen van films Klaas Dijkstra
2018-03-14 Artaj mirindaĵoj en Valencio, Hispanio Kunstschatten in Valencia, Spanje Ivo Schenkel
2018-01-11 Esperanto-aranĝoj, denaskuloj, antverpena dialekto, HungaroManio Esperanto-activiteiten, Esperanto als moedertaal, Antwerps dialect, HungaroMania (Ivo Schenkel)
2017-12-13 Bitrevuoj en Esperanto Internettijdschriften in het Esperanto Yves Nevelsteen
2017-10-11 Komputilaĵoj kaj interretaj projektoj Over computertoepassingen en internetprojecten Yves Nevelsteen
2017-09-13 Somera Esperanto-Studado SES 2017 Zomerse Esperantostudie in Banská Štiavnica, Slovakije Ivo Schenkel
2017-06-14 Numismatiko: Kaŝitaj kaj forgesitaj esperantaj trezoroj Muntkunde: Verborgen en vergeten schatten van het Esperanto Bert Boon
2017-05-10 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering -
2017-04-12 Kiel aspektus nia Utopujo? (diskuto - 3a kaj lasta daŭrigo) Hoe zou ons Utopia eruitzien? (discussie - derde en laatste vervolg) Ivo Schenkel
2017-03-08 Kiel aspektus nia Utopujo? (diskuto - 2a daŭrigo) Hoe zou ons Utopia eruitzien? (discussie - vervolg 2) Ivo Schenkel
2017-02-08 Kiel aspektus nia Utopujo? (diskuto - daŭrigo) Hoe zou ons Utopia eruitzien? (discussie - vervolg) Ivo Schenkel
2017-01-11 Kiel aspektus nia Utopujo? (diskuto) Hoe zou ons Utopia eruitzien? (discussie) Ivo Schenkel
2016-12-14 "Utopujo" de Thomas More "Utopia" van Thomas More Martin Decaluwe
2016-11-09 Kiel efike lerni lingvojn Hoe efficiënt talen leren Ivo Schenkel
2016-10-12 La beneluksa kongreso en Lier Het Benelux-congres in Lier Ivo Schenkel
2016-09-14 Universala kongreso de 2016 en Nitro Wereld-Esperantocongres 2016 in Nitra Ivo Schenkel
Sandra Schenkel
La estonto de Esperanto 3000 De toekomst van Esperanto 3000 Ivo Schenkel e.a.
2016-06-08 Eroj pri la estona lingvo Weetjes over het Ests Marc Vanden Bempt
2016-04-13 Daŭrigebla disvolviĝo: ĉu eblas? Duurzame ontwikkeling: kan dat? Martin Decaluwe
2015-12-09 Ĉu ni bezonas energion? Hebben wij energie nodig? Martin Decaluwe
2015-10-14 Universala Kongreso en Lille UEA-congres in Lille Ivo Schenkel
Internacia Junulara Kongreso en Wiesbaden Internationaal Jeugdcongres in Wiesbaden Sandra Schenkel
2015-04-09 La hungara spirito klarigita per iliaj pop-kantoj De Hongaarse denkwijze, via hun popmuziek Marc Vanden Bempt
2015-02-12 Siĥisma vivmaniero (fotoj) Sikh-levenswijze (foto's) Evi Van Hamme
2014-12-11 Kalendaroj Kalenders Martin Decaluwe
2014-06-11 Gambio kaj Senegalo (fotoj) Gambia en Senegal (foto's) Helena Van der Steen
2014-05-14 Ĝenerala kunsido Algemene ledenvergadering -
2014-04-09 Preparo de la membrokunveno Voorbereiding van de ledenvergadering -
2014-03-12 Universala kongreso de 2015: antaŭ- aŭ postkongreso en Belgio UEA-congres van 2015: voor- of naprogramma in België -
2014-01-12 Historio de komunismo Geschiedenis van een communisme Martin Decaluwe
2014-01-08 Novjaro, SIA-festo, societa ludo Nieuwjaar, WIV-feest, gezelschapsspel -
2013-12-11 Originala letero de Zamenhof Een brief geschreven door Zamenhof Bert Boon
2013-11-13 Kongresaj paroladoj, esperanta kantado Congrestoespraken, esperantomuziek -
2013-10-09 Energio, alĝustigo de telefono, ipsilono, ratokaptistoj ... Energie, telefooninstelling, ypsilon, rattenvangers ... -
2013-09-11 Retejo, SIA, pantalonoj kaj jupoj, televida kvizo ... Webstek, WIV, broeken en rokken, Canvascrack ... -
2013-06-12 Vortŝtelado (ludo en Esperanto) Woorddiefstal (spelletje in het Esperanto) Ivo Schenkel
2013-04-10 Vortprovizo pri arto kaj muzeoj Woordenschat over kunst en musea Ivo Schenkel
2013-03-13 Lingva festivalo, muzeoj, interreto ... Talenfestival, musea, internet ... -
2013-02-13 Nanomilonoj kaj gigamiliardoj Van kleine tot zeer grote getallen Martin Decaluwe
2013-01-09 Lingva festivalo, edukado.net, tajpi esperanton ... Talenfestival, edukado.net, esperantoletters ... -
2012-12-12 Hungario 1956, la (kontraŭ)revolucio Hongarije 1956, de (contra)revolutie Marc Vanden Bempt
2012-11-14 Pliaj fotoj el Dohan Nog foto's uit Dohan Marc Vanden Bempt
Roger Goris
2012-10-10 Antikvaj nombrosistemoj + La nombro 666 Antieke getallensystemen + Het getal 666 Martin Decaluwe
2012-09-12 Fotoj kaj filmetoj pri la semajnfino en Dohan Foto's en filmpjes van de weekeindverblijf in Dohan (8 en 9 september) Marc Vanden Bempt
Ivo Schenkel
Frans Croon
2012-06-13 Willem Elsschot Willem Elsschot Bert Boon
2012-04-11 Skrablo-ludo Scrabble Ivo Schenkel
2012-03-14 Grupa tradukado Vertaling in groep Ivo Schenkel
2012-02-08 Gvidata promeno tra Leuven Geleide wandeling door Leuven Ivo Schenkel
2012-01-11 La venonta SIA-festo, eble venontaj prelegoj, rusa kaj litova lingvoj... Het komende WIV-feest, onderwerpen voor voordrachten, gelijkenissen tussen Russisch en Litouws... -
2011-12-14 Honkongo Hongkong Marc Vanden Bempt
Magda Bouckhout
2011-11-09 Monopoly-ludo kontraŭ La Hirundo Monopoly-spel tegen La Hirundo -
2011-10-12 Baĥfloraĵo Bach-bloesemtherapie Evi Van Hamme
2011-09-14 Kiel antaŭenigi Esperanton en Leuven? Hoe Esperanto in Leuven vooruithelpen? -
2011-06-08 Ido kaj aliaj idoj Ido en andere hervormingen Marc Vanden Bempt
2011-05-11 Venus' la fina venk' (3) Toneelspel Ivo Schenkel
2011-04-13 Ĝenerala kunsido Algemene ledenvergadering -
2011-03-09 Venus' la fina venk' (2) Toneelspel Ivo Schenkel
2011-02-09 Vojaĝo tra Suda Ĉinio (2) Reis door Zuidelijk China (2) Marc Vanden Bempt
Magda Bouckhout
2011-01-12 Agrabla novjara vespero Nieuwjaarsviering ...
2010-12-08 Kuna teatrado: Venus' la fina venk' (Stefan MacGill) Toneelspel met alle aanwezigen Ivo Schenkel
2010-11-10 Vojaĝo tra Suda Ĉinio Reis door Zuidelijk China Marc Vanden Bempt
Magda Bouckhout
2010-10-13 Etiopio Ethiopië Helena Van der Steen
2010-09-08 Niaj ferioj Onze vakantie Marc, Ivo
2010-06-09 "Nenio" kaj neciferecaj ciferenigmoj "Niets" en cijferpuzzels zonder cijfers Marc Vanden Bempt
2010-04-14 "Procesio multkolora" de Kajto Verklaring van de liedjestekst van Kajto Marc Vanden Bempt
2010-03-10 Mi vojaĝis tra Sud-Etiopio Ik heb Zuid-Ethiopië bezocht Helena Van der Steen
2010-02-10 Pritakso de la pasinta SIA-festo Evaluatie van het voorbije WIV-feest Ivo Schenkel
2010-01-13 Vortludoj Woordspelletjes Marc Vanden Bempt
2009-12-09 La Islamo, malnova novulo (fotoj) De Islam, oude nieuweling (foto's) Evi Van Hamme
2009-09-23 La Universala Kongreso UK-2010 en Havano, Kubo Het Esperantocongres van 2010 in Havana, Cuba Yoandra Isabel Rodriguez Labrada
Norberto Conrado Díaz Guevara
2009-09-09 Nanoj ĉirkaŭ la suno Dwergen rondom de zon Bernard-Régis Larue
2009-06-10 La 16 reguloj de esperanto De 16 regels van het Esperanto Marc Vanden Bempt
2009-05-13 Kubo kaj la kuba esperantomuziko> (fotoj) Cuba en de Cubaanse esperantomuziek (foto's) Juan Besada
2009-04-22 Madagaskaro (2) Madagaskar (2) Helena Van der Steen
2009-04-08 Madagaskaro Madagaskar Helena Van der Steen
2009-03-11 Arabaj lingvo kaj kulturo Arabische taal en cultuur Evi Van Hamme
2009-02-11 Marsaj malkovroj Ontdekkingen op Mars Bernard-Régis Larue
2009-01-14 Volapuko (fotoj) Volapük (foto's) Katarzyna Tempczyk
2008-12-10 Vivo de abeloj kaj botanika terminologio Leven van de bijen, namen voor planten en plantvormen Alain Delmotte
2008-11-12 Saturno, Majstro de la Ringoj> (fotoj) Saturnus, Heer van de Ringen (foto's) Bernard-Régis Larue
2008-10-08 Mia lando Ĉeĥio, kaj la krokodila urbo Brno Tsjechië en de krokodilstad Brno Marek Blahuš
2008-09-10 Interkonatiĝa vespero Kenningsmakingsavond Marek Blahuš
2008-06-11 Ludvespero Spelletjesavond Marc Vanden Bempt
2008-05-14 Manekenoj Etalagepoppen Bert Boon
2008-04-09 Claude Piron (1931 - 2008) kaj la filmo "Gerda malaperis" Claude Piron (1931 - 2008) en de film "Gerda is verdwenen" Ivo Schenkel
2008-03-12 Kvar internaciaj kongresoj en kvar semajnoj (kaj posta daŭrigo de vojaĝo ĉirkaŭ la mondo) Vier internationale conressen in vier weken (en daarna verder voor een reis rond de wereld) Michael Cwik
2008-02-13 La turka lingvo (prezentado kiel en la lingvofestivalo) Het Turks (presentatie zoals op het talenfestival) Martin Decaluwe
2008-01-09 La Nova Jaro tra la tempo kaj tra la mondo Het Nieuwjaarsfeest doorheen de tijd en over de wereld Ivo Schenkel
2007-12-12 La malsanoj de Vincent Van Gogh (fotoj) De ziektes van Vincent Van Gogh (foto's) Eduard Kusters
2007-11-14 La naskiĝo de nova lingvo De geboorte van een nieuwe taal Bert Boon
2007-10-10 La Deltoprojekto en Nederlando Het Deltaproject in Nederland Ivo Schenkel
2007-06-13 Travivaĵoj en esperantolando (IJS, REF kaj UK) Belevenissen in esperantoland (jongerenweek, esperantogezinnen en esperantocongres) Bernard-Régis Larue
2007-06-13 Esperanto en Tanzanio, kaj la projekto Mazingira (fotoj de la vespero) Esperanto in Tanzanië, en het project Mazingira (foto's van de avond) Mramba Simba
2007-05-09 Farmbienoj kaj la batalo de Waterloo Pachthoven en de slag van Waterloo Marcel Delforge
2007-04-11 Nepalo, mia lando Mijn land Nepal Bharat Kumar Ghimire
2007-03-14 Historio de la greka lingvo Geschiedenis van het Grieks Angelos Tsirimokos
2007-01-10 Filmaj dokumentoj pri Esperanto el televido kaj filmlernejo Filmdocumenten over Esperanto van televisie en filmschool Marc Vanden Bempt
2006-12-13 Venezuelo, lando de ekstremoj (fotoj) Venezuela, land van extremen (foto's) Ivo Schenkel
2006-11-08 Kiel taksi la valoron de kompanio? Hoe bepaal ik de waarde van een vennootschap? Marc Vanden Bempt
2006-10-11 La Universala Kongreso en Florenco (2006) Het wereldcongres van Esperanto in Firenze Frans Croon
2006-09-13 Niaj ferioj Onze vakantie Martin, Roger, Marc
2006-06-14 La sudoku-puzlo Alles over sudoku Bernard-Regis Larue
2006-05-10 Ĝenerala Kunveno kaj Postkongresa ekskurso al Kaliningrado Algemene vergadering en Bezoek aan Kaliningrad in 2005 Frans Croon (prelego)
2006-04-12 Renkonto kun Murphy kaj aliaj propraj verketoj Ontmoeting met Murphy en andere eigen werkjes Eddy Raats
2006-03-08 Dinosaŭroj (sekvo) Dinosaurussen (vervolg) Cor Willems
2006-02-08 Trier per fotoj (fotoj de la vespero) Fotoverslag over Trier (foto's van de avond) Dirk Hooghe
2006-01-11 La Internacia Festivalo en Trier Het Internationaal Festival in Trier Marc Vanden Bempt
2005-12-14 Zamenhof, la toleremulo (fotoj) Zamenhof, de verdraagzame (foto's) Petro De Smedt
2005-11-09 Komitato Jean Pain, kompoŝtado Comité Jean Pain, composteren Frederik Van Den Brande
2005-10-12 Paleontologio Paleontologie Cor Willems
2005-09-14 Informvespero pri esperanto Informatieavond en proefles van de beginnerscursus Helena Van der Steen e.a.
2005-06-08 La jubilea kongreso de Bulonjo-ĉe-Maro Het herdenkingscongres in Boulogne-sur-Mer Frans Croon
2005-05-11 Tabloludoj esperantlingvaj (skrablo, k.a.) Tafelspellen in het Esperanto Marc Vanden Bempt
2005-04-13 Ĝenerala kunsido kaj filmo pri la naskiĝo de lingvo Algemene ledenvergadering en film "De geboorte van een taal" Bert Boon (filmo)
2005-03-09 La kalendaro: horo, tago, semajno, monato, jaro De kalender: uur, dag, week, maand, jaar Angelos Tsirimokos
2005-02-09 Esperanto: ĉu sukcesa aŭ fiaska projekto? Esperanto: geslaagd project of mislukking? Bert Boon
2005-01-12 Terforcata blankigita cikorio Grondwitloof, een Vlaams-Brabants streekprodukt Frans Croon
2004-12-08 Vojaĝo tra Vjetnamo Reis door Vietnam Helena Van der Steen
2004-11-10 La IEK en Pécs, Hungarujo De Internationale Esperantoconferentie in Pécs, Hongarije Marc Vanden Bempt
Helena Van der Steen
2004-10-13 Plovdiv, Bulgarujo (fotoj de la vespero) Plovdiv, Bulgarije (foto's van de voordrachtavond) Georgi Boyadjiev
2004-09-08 Pri magiistoj kaj sorĉistinoj Over heksen en tovenaars Joris Peperstraete
2004-06-09 La turka lingvo Het Turks Martin Decaluwe
2004-05-12 La TAKE-kongreso en Kubo Het Panamerikaans Esperantocongres in Cuba Roger Goris
Bert Boon
2004-04-14 Ĝenerala kunsido kaj filmo pri Baltmara sukceno Algemene vergadering en film over Baltische barnsteen Marc Vanden Bempt (film)
2004-03-10 La Aglido, filo de Napoleono l'Aiglon, de zoon van Napoleon Marcel Delforge
2004-02-11 Esperanto kaj erotiko Esperanto en erotiek Bert Boon
2004-01-14 La venonta Tutamerika kongreso de Esperanto Het komende TAKE-congres (21 - 27 maart in Havana) Eddy Raats
2003-12-10 Zamenhof poezia vespero Poëzieavond André Staes
2003-12-03 Floraranĝado Bloemschikken Vivienne Tudts
2003-11-12 Francujo Frankrijk Ivo Durwael
2003-11-06 La japana lingvo Het Japans Myriam Van der Steen
2003-05-14 La litovia lingvo Het Litouws Marc Vanden Bempt
2003-04-14 La amazona regiono Het Amazonegebied Eddy Raats
2003-03-12 Cassini-Huyghens Cassini-Huyghens Bernard Regis Larue
2003-02-12 La rusa lingvo Het Russisch Frans Croon
2002-11-13 Majaoj De Maya's Helena Van der Steen
2002-09-11 Kiel kaj kial fari budĝeton? Hoe en waarom een budget maken? Marcel Delforge
2002-06-12 Surprizo (grupa skrabloludo) Verrassing (scrabblespel) Myriam Van der Steen
2002-05-15 Vojaĝo per motociklo tra suda Francujo Motoreis door het zuiden van Frankrijk Myriam Van der Steen
2002-04-10 Crazy english show (filmo) Crazy english show (filmo) Bert Boon
2002-03-13 Sekureco en la laborejo Veiligheid op het werk Myriam Van der Steen
2002-02-13 Vojaĝo tra Esperantujo Reis door Esperantoland Aleksandro Melnikov (Rusujo)
2002-01-09 Namibio Namibië Helena Van der Steen
2001-12-12 Islando Ijsland Eddy Raats
2001-11-14 Esperanta muziko Esperantomuziek Flo (Toulouse)
2001-10-17 La Eŭro De Euro Helena Van der Steen
2001-10-10 Pollando Polen Kasia Marciniak (Pollando)