Esperanto3000 - Enhavo - Inhoud

  1. Esperanto 3000

    Esperanto 3000

  2. Vespero 3000 pri Esperanto : Ĉu sukcesa aŭ fiaska projekto? - la 9-an de februaro 2005

    Vespero 3000 over Esperanto – op 9 februari 2005 !!!

  3. En la signo de la Semajno de Internacia Amikeco (SIA) - la 26-an de februaro 2005 !!!

    In het teken van de Week van de Internationale Vriendschap – op 26 februari 2005 !!!


1. ESPERANTO 3000

La tempo rapide fuĝas, kaj ni rimarkas ke jam de kelka tempo ni nenion aŭdis de kelkaj inter vi.
Ŝajnas al ni bona ideo se ni povus denove fojon renkonti niajn menbrojn.

Tial ni organizos : specialan vesperon pri Esperanto kaj nian SIA-renkontiĝon !!

2. VESPERO 3000 ESPERANTO - LA 9-AN DE FEBRUARO 2005 !!!

Speciala renkontiĝa vespero.

En la signo de Esperanto, Bert Boon konsentis pri prelega enkonduko, sekvata de aktiva debato !!!!
Denove konatiĝi (inter poto kaj pajnto) agrablegos ĉu ne ?

 

Kio? Prelego pri Esperanto

Kiu? Bert Boon

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 9-an de februaro 2005, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

3. LA 26-AN DE FEBRUARO 2005 !!!

Speciala SIA-posttagmezo.. En la signo de la Semajno de Internacia Amikeco (SIA).

SIA

In 2004 was het nog een groots feest, dit jaar in 2005 is het zoals elke 2 jaar een beetje kleinschaliger opgevat maar daarom niet minder gezellig.

Wij organiseren voor al onze leden en ook niet-leden een gezellig bezoek aan het witloofmuseum te Kampenhout Sas.
Start van het bezoek om 15.00 uur. Inkom voor de leden is gratis. De niet-leden betalen het groepstarief van 2 euro pp.

Voor wie het wenst:
We komen reeds bijeen om 12.00 uur om samen te lunchen in het restaurant Veilinghof, gelegen op de Leuvense steenweg 22 te Kampenhout Sas (het museum ligt er juist naast).
Tussenkomst van Esperanto 3000 : 5 euro pp. voor de leden. (Er zijn reeds warme schotels te verkrijgen vanaf 11.30 euro)
***enkel na reservatie bij Helena Van der Steen: 03/ 324 76 06 na 18.00 uur of op ons elektronisch postadres: esperanto3000@esperanto.be

 

Kio? SIA

Kiu? Iedereen, leden en niet-leden

Kie? Veilinghof, Leuvense steenweg 22 te Kampenhout-Sas

Kiam? Zaterdag 26 februari 2005, vanaf 12.00 uur voor diegenen die wensen te lunchen en om 15.00 uur voor het museumbezoek