Esperanto3000 - Enhavo - Inhoud

  1. La 23an de Marto 2005 !!! (20:00 – 22:00)

    Op 23 Maart 2005 (20:00 – 22:00)


La 23an de Marto 2005 !!! (20:00 – 22:00)

Kultura Centro Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

Merkredon ĉeestos 2 litovaj Esperanto-parolantinoj, el kiuj unu estas sperta Esperanto-instruistino, kiu ĵus revenis de trisemajna preleg- kaj instru-vojaĝo tra Francio kaj regalos nin per vojaĝraporteto aŭ (prefere) montros kiel ŝi instruas Esperanton al progresantoj en Litovio, Francio, Australio, ktp.

La ĉeestantoj decidos!

Unika ŝanco en la jaro por iom lerni kaj praktiki Esperanton kun eksterlanda instruistino!

Ni nepre kalkulas je via ĉeesto!

 

Merkredon la 23an de Marto 2005.

Ekde 19.45, komenco de la vespero je la 20a prezise (venu ĝustatempe!) ĝis 22:00

Kultura Centro Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven


Op 23 Maart 2005 (20:00 – 22:00)

Cultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

Woensdag zullen twee Litouwse Esperanto-sprekers aanwezig zijn. Een van hen is een ervaren Esperanto-lerares, die zopas terugkeerde van een drieweekse voordracht- en cursus-reis doorheen Frankrijk en ons zal vergasten op een reisverslag of (bij voorkeur) zal tonen hoe ze Esperanto onderwijst in een vervolgcursus in Litouwen, Frankrijk, Australie, enz.

De aanwezigen kiezen!

Een unieke kans in het jaar om wat Esperanto te leren en te gebruiken in de praktijk samen met een buitenlandse lerares!

We rekenen vast op je aanwezigheid!

 

Woensdag 23 Maart 2005, vanaf 19u45, de avond begint om 20u00 (kom op tijd!) tot 22u00

Cultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven