Esperanto3000 - Enhavo - Inhoud

 1. Vespero 3000 – Zamenhof Vespero – Petro De Smedt rakontos al ni pri Zamenhof, la toleremulo.... kaj kio fariĝis el ĝi
 2. Zamenhofa festo en Bruselo
 3. Membrokotizo 2006
 4. Vladimir Ronin een uiteenzetting over "De taalkennis in Oost-Europa" op vrijdag 9 december e.k. in Antwerpen
 5. Sabaton la 18a de februaro 2006 !!!   Zaterdag 18 februari 2006 !!!
  Semajno de Internacia Amikeco (SIA)
  Week van de Internationale Vriendschap (SIA)

1. VESPERO 3000 - LA 14-AN DE DECEMBRO 2005 !!!

Speciala Zamenhofvespero en Loveno

Kafo aŭ freŝaj trinkaĵoj en ĉi tiu vespero estos tradicie ofertataj de la klubo. La fama senpaga torto evidente ankaŭ ĉeestos.

Dum la vespero Petro De Smedt parolos pri Zamenhof.

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 14-an de decembro 2005, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize


2. Loveno partoprenos al la Zamenhofa festo en Bruselo – LA 17-AN DE JANUARO 2005 !!!

Ekde 11.30 ĝis 18.00h – aperitivo, lunĉo kaj distra programo kun JOMO !!!

Prezo: 12 euro

Temo: Vivu Italio

Ne forgesu ŝanĝi ion al via vestaĵo por alvoki la sunan Italion (ili nepre devas scii sufiĉe frue kiom de partoprenantoj alvenos – do informu Roger Goris 010-860.112 aŭ esperanto3000@esperanto.be)

Kie? Van Overbeke avenuo 164, 1080 Bruselo

Kiam? sabaton, la 17-an de decembro 2005


3. MEMBROKOTIZO 2006

Ĉu vi estas inter tiuj kiuj ne jam pagis sian membrokotizon por 2006?

Helpu nin pligrandigi nian membraron!

Plej simple pagu 20,- EUR al 734-3331944-03 de Esperanto 3000 vzw Leuven, kun mencio de via nomo kaj 'membro 2006'. Koran dankon!


4. De taalkennis in Oost Europa

Naar aanleiding van Europalia-Rusland geeft Vladimir Ronin een uiteenzetting over "De taalkennis in Oost-Europa" op vrijdag 9 december e.k.

In de voordracht wordt een overzicht gegeven van de talenkennis in Rusland en omgeving door de eeuwen heen.

Vladimir Ronin is een Russisch historicus, dr. in de geschiedenis en docent aan de Lessius-hogeschool. Hij verblijft sinds 1990 in België en heeft zo een zeer duidelijk beeld over de cultuurverschillen tussen West- en Oost-Europa. Hij is een veelgevraagde gast voor radio- en kranteninterviews. Hij publiceerde tientallen artikels in het Nederlands, Frans, Engels en Russisch en niet minder dan 8 boeken, waarvan 3 in het Nederlands, o.a. over de verhoudingen van Rusland met ons land ("Antwerpen en zijn Russen"; "Russen en Belgen; is het water te diep?").

Dat hij niet alleen de toestand in Rusland kent, maar ook in andere Oost-Europese landen bewees hij met zijn boek "Geschiedenis van Hongarije".

Ronin is een vlot en boeiend verteller.

De voordracht is in het Nederlands en gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Deze voordracht gaat door in het Esperantohuis, Frankrijklei 140 te Antwerpen tussen 20.00 en 22.00 uur.


5. Sabaton la 18a de februaro 2006 !!!   Zaterdag 18 februari 2006 !!!

Semajno de Internacia Amikeco (SIA)   Week van de Internationale Vriendschap (SIA)


ESPERANTO 3000 – SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO

Estos membrokunsido de FEL.

Temo de nia festo: La vivo kun parolantoj de aliaj lingvoj.

La legenda vespera bufedo (lauplaĉa) estas jam sufiĉa kialo por veni,sed ankau tagmanĝo, trinkejo kun Esperantovino, amikeckartoj ne mankos.

Esperanto 3000 vzw Leuven kore invitas vin persone, kun viaj gefamilianoj kaj gekonatuloj, al la Belga Festo de la Semajno de Internacia Amikeco.

Tiu ĉi festo direktiĝas al ĉiuj belgoj kaj eksterlandanoj kiuj volas substreki la internacian karakteron de la Semajno.

 • Ekde la 9a - Bonvenigo ĉe alveno
 • 10h00 - Ĝenerala kunsidoj de FEL, aŭ promeno, aŭ alia programo
 • 12h15 - Panmanĝo sen limo je kvanto
 • 13h15 - Formala bonvenigo kaj surprizo
 • 13h30 - 17.00 - diversaj prelegoj kaj ludoj
 • 18h00 - Vespermanĝa bufedo, abunda kaj varia, sen limo je kvanto
 • 19h30 - Neformala daŭrigo kaj agrabla vesperprogramo.... Bona etoso certas!
 • Daŭre trinkejo, libroservo, amikeckartoj, societludoj, bona etoso

Kio? SIA - semajno de internacia amikeco

Kie? "Ontmoetingscentrum Genadedal" en Kessel-Lo apud Loveno

Kiam? Sabaton, la 18an de februaro 2006, ekde la 9.00a ĝis la 21.00a ……… ???