Spoedcursus Esperanto

 • Zaterdag 6 én zondag 7 mei 2006 telkens van 9u tot 17u, met een middagpauze van 12u tot 13u.

  Plaats: Rulenslaan 10 te Winksele.

  Plan en beschrijving: http://users.skynet.be/bk000064/Esperanto/Rulenslaan.jpg (Let op: soms rijdt men naar het scoutslokaal in de buurt: dat is het niet, zoek naar een privé-woning)

 • Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan door 50,00 EUR over te schrijven op 734-3331944-03 van Esperanto 3000 Leuven, met vermelding van "spoedcursus mei 2006" en je naam.

  Kan je echt pas op het laatste moment verwittigen, dan via marc@esperanto.be of 0495 16 97 98. Het kan tot max. 12 deelnemers.

 • Je leert er meer dan 250 woordelementen. Dank zij het unieke, vrijwel rechtlijnige woordvormingssysteem van de taal (agglutinerend, voor de kenners) betekent dit 2.000 tot 5.000 woorden. Je leert er de volledige spraakkunst !
 • Enerzijds is 2 dagen te weinig tijd om zich een taal volledig eigen te maken. Na het weekeinde kan je weliswaar al eenvoudig Esperanto begrijpend lezen, maar het spreken zal nog niet erg vlotten. Zoiets vergt meer tijd. De cursus is dan ook vooreerst bedoeld voor wie zich een idee wil vormen over Esperanto. De hoofdbedoeling is een eerste indruk te geven van de rijkdom aan mogelijkheden die ook een eenvoudige grammatica kan bieden. De cursus is ook nuttig voor wie zelfstudie van het Esperanto wil voorbereiden of voor wie graag voorsprong neemt voor een aansluitende avondcursus.
 • Anderzijds dwingt de beperkte tijd ons tot het strikt volgen van een intensieve en vermoeiende methode: de dril. Het zijn dus beslist geen "luisterlessen". Goed uitgerust starten is een vereiste als je zonder kreuken "klaargestoomd" wil worden.
 • Voor deze cursus is het nuttig dat je al één of twee (andere) talen kent, zodat je weet wat een bijwoord is, wat een lijdend voorwerp is, wat een infinitief is. Dat wordt maar heel kort uitgelegd. Je kent liefst niets van Esperanto.
 • Naast het overzicht van de taal hoor je ook wat de Esperanto-literatuur inhoudt. Je leest al een paar gedichtjes. Men vertelt je in 't kort de geschiedenis van de taal. En je hoort wat je met Esperanto kan doen en waar je terecht kan.
 • Na de cursus krijg je een Esperanto-attest met een gedetailleerde lijst van wat je kent.
 • Het handboek is "14-hora rapidkurso" van W. Auld, inbegrepen in de cursusbijdrage.
 • We beginnen zeer stipt om 9u00! Kom dus liever een kwartier te vroeg dan een minuut te laat! Van 12u tot 13u voorzien we een middagmaal, inbegrepen in het cursusgeld. Je hoeft dus niets mee te brengen.
 • Nog vragen: Esperanto 3000 vzw Leuven, R. Ménada 44, 1320 Hamme-Mille of esperanto3000@esperanto.be