Oktobro 2011 (2)

Karaj membroj kaj simpatiantoj:

 

Ni ricevis jenan mesaĝon de niaj amikoj el Tienen:

"

· Op maandag 31 oktober 2011 heeft onze maandelijkse vespero plaats in de Donystraat 8 te Tienen. Uitzonderlijk zal er geen les zijn van 19.00 u. tot 20.00 uur, aangezien onze gasten van onze zustervereniging Esperanto 3000 uit Leuven op bezoek zijn om het tegen ons op te nemen in een wedstrijd Monopoly in het Esperanto. Iedereen welkom, iedereen kan meedoen of ons aanmoedigen, zowel esperantisten als niet-esperantisten!

U bent welkom vanaf 19u.30u. De wedstrijd begint stipt om 20.00u.

· Op woensdag 9 november 2011 spelen wij op verplaatsing in Leuven, Cultureel centrum "Romaanse Poort", Brusselsestraat 63 voor de terugwedstrijd. Ook dan zijn alle spelers en supporters van harte welkom.

Ook daar zijn we welkom vanaf 19.30u.

Wie vervoer zoekt belt best naar Bert op xxxx xxxxxx.

· CORRECTIE voor uw agenda: ons jaarlijks Zamenhoffeest zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 10 december 2011 vanaf 20.00 uur in het vertrouwde lokaal bij de scouts van FOS 214, Donystraat 8 te Tienen. Wij garanderen een losse en vrolijke sfeer (hoe vertellen wij nog niet!) en honger of dorst zal niemand hoeven te lijden. Maak uw familieleden, vrienden en kennissen nieuwsgierig en warm voor ons feest.

"

Ni atendas kiom eble plej multajn Lovenajn esperantistojn !

 

Esperanto 3000

Leuven