Ekskurso La Hirundo - 14-a septembro

 

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

 

Aldone mi sendas inviton kiun mi ricevis de La Hirundo - Tienen, por ĉarma, somerfina unutaga ekskurso.

 

Se vi volas partopreni, bonvolu aliĝi (kaj pagi) ĝis plej malfrue la 20-a de aŭgusto.

 

Salutas vin amike,

 

Ivo Schenkel

Esperanto 3000 - Loveno

(aldono nur por adresitoj)

 

 

Uitstap La Hirundo - 14 september

Beste leden en sympathisanten,

 

In bijlage vind je een uitnodiging van La Hirundo - Tienen, voor een gezellige eendaagse uitstap.

 

Indien je wil deelnemen, gelieve dan aan te sluiten (en te betalen) ten laatste tegen 20 augustus.

 

Vriendelijke groeten.

 

Ivo Schenkel

Esperanto 3000 - Leuven

(bijlage enkel voor geadresseerden)