Ĝenerala Kunveno 11-a de junio

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

 

Postmorgaŭ okazos la ĉiujara Ĝenerala Kunveno de Esperanto 3000, kiel anoncita en nia revuo aprilo-junio 2015.

Vi estas kore invitataj ĉeesti. La membroj de la klubo estas rajtigitaj voĉdoni.

Tradicie la trinkaĵoj en tiu lasta kunveno estas senpagaj.

Se restos tempo post la Kunveno, ni kune povos fari kelkajn ekzercojn por fiksi nian konon de la Esperantokulturo kaj -movado.

 

Venu amase!

 

Ivo Schenkel

Esperanto 3000

 

Ni kunvenos je la 20-a horo en:

CC Romaanse Poort

Brusselsestraat 63

3000 Leuven.