Kunveno morgaŭ merkredo 9-an de marto

Karaj partoprenantoj,

Morgaŭ ni prezentos la 6-an kaj lastan parton de nia kvizo.

Se iu el vi havas iun temon por konversacii, sciigu nin aŭ kunportu ĝin al la kunveno.

 

Ni atendas vin en nia kunvenejo:

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
Loveno

Je la oka vespere.

 

Ĝis merkredo

 

Ivo

Esperanto 3000