Vespero 3000 - 14-a de februaro. urĝas reago!

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

 

Venontan merkredon ni antaŭvidas belan prezenton de la mirinda urbo Valencio en Hispanio kaj ĝiaj spektaklaj kaj kelkfoje senspirigaj artaĵoj.

Tamen, kelkaj membroj jam anoncis ke ili - pro diversaj kialoj - ne povos ĉeesti la kunvenon.

Ĉar la preparado de la prezentado postulis intensan laboron, ni ne volas riski ke ĉeestos nur tre malmultaj interesiĝantoj.

Pro tio, tute escepte, ni aprezos se vi bonvolos anonci vian ĉeeston antaŭ dimanĉo la 11-an de februaro. Se vi ne povos veni, bonvolu ne reagi. Ni nur volas scii kiom da personoj vere kunvenos.

Se tro malmultaj personoj respondas, ni prokrastos la prezentado ĝis la 14-an de marto, senprobleme.

Ni kore dankas vin!

 

Beste leden en sympathisanten,

 

Volgende woensdag voorzien wij de voorstelling van de wonderbare stad Valencia en haar spectaculaire en adembenemende kunstwerken.

 

Echter, enkele leden hebben reeds - om diverse redenen - meegedeeld, dat zij jammer genoeg niet aanwezig kunnen zijn.

Aangezien de voorbereiding van deze voorstelling nogal wat tijd in beslag heeft genomen, willen we voorkomen dat er te weinig aanwezigen zouden opdagen.

Daarom vragen wij, heel uitzonderlijk uw aanwezigheid te willen bevestigen vóór zondag 11 februari. Indien je er niet bij kan zijn, is het niet nodig te reageren. Wij willen alleen weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn.

Indien er onvoldoende personen antwoorden, zullen we de voorstelling zonder probleem uitstellen tot de vergadering van 14 maart.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

 

Salutas vin tutkore

 

Ivo Schenkel
por Esperanto 3000
Loveno