Esperanto 3000 - Algemene Vergadering woensdag 13 mei

 

Beste leden van Esperanto 3000,

 

Op woensdag 13 mei houdt Esperanto 3000 de jaarlijkse bij wet verplichte Algemene Vergadering, zoals aangekondigd in ons ledenblad “Esperanto 3000” dat jullie allicht allemaal ontvangen hebben.

Aangezien wegens de huidige omstandigheden een fysieke ledenvergadering helaas niet mogelijk is, zal deze via het media “Zoom” worden gehouden.

Dit programma is gemakkelijk te downloaden op je computer, voor wie over een toestel met videokaart en microfoon beschikt, of over een smartphone. Je kunt het best vooraf reeds installeren.

Om te installeren, maar later ook om toegang te krijgen tot de vergadering, klik op https://us02web.zoom.us/j/xxxxxxxxxx?pwd=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Voor toegang tot de vergadering zal u een wachtwoord gevraagd worden: (xxxxxx)

Geef ook je naam in waar dat gevraagd wordt.

 

De vergadering begint om 19u. Vanaf een paar minuten ervoor heb je doorgaans toegang tot het platform.

In principe zal de vergadering 40 minuten duren, behalve indien we erin slagen ze te verlengen.

Onder andere volgende punten zullen worden besproken:

  • Financiële resultaten en balans 2019, en budget 2020 (zie bijlagen)
  • Eventueel ontslag en benoeming bestuursleden
  • Lening aan de Vlaamse Esperanto Bond
  • Organisatie van IFEF congres (Internacia Fervojista Esperanto Federacio) in 2023 in Leuven
  • Varia en voorstellen van de leden.

Als stemgerechtigde leden, hopen wij dat jullie in groten getale aan de bijeenkomst zullen deelnemen, temeer daar deze geen verplaatsing met zich meebrengt.

 

Restu sanaj!

Tot woensdag!

 

Martin Decaluwe   Ivo Schenkel
Voorzitter   Bestuurslid