Vespero 10-a de novembro

 

Estimataj membroj kaj simpatiantoj,

 

Ni invitas vin ĉiujn al nia venonta kunveno postmorgaŭ!

Martin parolos pri la plej interesaj artikoloj de la lastaperintaj revuoj.

Poste restos tempo por paroli pri io ajn, kvankam ni sugestas ke vi prezentos viajn dezirojn pri la programo de la venonta jaro.

Vi povas fari tion eventuale en la nederlanda se tio por vi estas pli facila.

 

Ni atendas vin multnombre en:

la kulturdomo Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63
Loveno

 

Amike salutas,

 

Ivo Schenkel
por: Esperanto 3000