OSIEK - ORGANIZA SOCIETO DE INTERNACIAJ ESPERANTO-KONFERENCOJ


Internacia Esperanto-Konferenco 2002 - Scienco kaj Socio
Leuven (Belgio), 20 - 26 julio 2002
en oficiala kunlaboro kun la Universitato K.U. Leuven

IEK 2002: via somera ferio jam sukcesas

Kotizoj de IEK 2002

Por la programo

ĝis* 2001-12-31 2002-05-31 poste, surloke
membro Osiek 64 € 80 € 100 €
nemembro Osiek 80 € 100 € 120 €
Parttempa partopreno: sendepende de la periodo = po 24 € tage

* validas la alvendato de via pago al nia konto (se bankkonto: ne forgesu aldoni la bankkostojn).

 

Por la loĝado kaj matenmanĝo:

Ni konsilas la unupersonajn ĉambrojn en la universitata rezidejo, pro la agrabla etoso, la malalta prezo, la situo meze de la kongresejo kaj nur je unu kilometro de la urbocentro kaj la facila aranĝado pere de la loka organizanto. La plena kaj definitiva prezo estas po 20 eurojn por nokto (kun matemanĝo), pagenda ĉe aliĝo.

Hotelo eblas en la urbocentro (vidu ankaŭ ĉe la ttt-ejo de la urbo Loveno), je diversaj prezoj kaj distancoj. Bonvolu detale priskribi vian preferon kaj interkonsenti kun la loka organizanto. Vi pagu provizore po 75 eŭrojn por nokto kaj surloke la saldon al la hotelestroj.

La tag- kaj vespermanĝojn vi mem elektu surloke.

 

Por membreco al OSIEK (2002), se dezirata:

Membrokotizo = la valoro de 25 poŝtmarkoj por enlanda norma letero

 


Valid HTML 4.01 Transitional Dato en kiu la enhavo de tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita: 2002-04-22