IEK 2002


OSIEK - ORGANIZA SOCIETO DE INTERNACIAJ ESPERANTO-KONFERENCOJ

LKK: esperanto3000@esperanto.be
http://www.osiek.org/

Internacia Esperanto-Konferenco 2002 - Scienco kaj Socio
Leuven (Belgio), 20 - 26 julio 2002
en oficiala kunlaboro kun la Universitato K.U. Leuven

Tema programo**

Antaŭtagmeze prelegos reprezentantoj de la katolika universitato de Leuven (Loveno) en Esperanto. Vi ricevos esperantlingvan klarigon en Naturscienca muzeo kaj en muzeo pri Mez-Afriko. Ni ankaŭ planas vizitojn al universitataj konstruaĵoj, kiel la mikroelektronika centro IMEC kaj la universitata biblioteko.

Ekstertema programo**

Ni antaŭvidas popoldancan vesperon kaj muzikan vesperon. Surstrata vespera muzikfesto en la urbo okazas en ĉiu julia vendredo, do nepre venu tagon pli frue kaj restu tagon pli longe. Katolika meso en Esperanto je dimanĉo. Kompreneble ni vizitos la najbaran Bruselon. Krome, la 21-a de julio estas la belga nacia festotago. Dum la IEK okazos kurso por komencantoj.

Aparte allogaj ecoj de ci tiu konferenco: oficiala kunlaboro kun la plej malnova kaj plej granda Universitato en Belgio, universitata rezidejo, belega malnova centro de Loveno, profesieca organizado, la nombro de partoprenantoj (ni celas al cent: multaj sed ne tro).

Konferencejo

Universitata rezidejo Arenberg, en granda parko kun sportejoj, konferenca kaj vesperprograma salonoj. Unu ĝis du logejoj estos plene niaj: po kvin etaĝoj kun po dek unu bonaj unupersonaj ĉambroj, kuirejo kaj duŝejo. La prezo estas nur po 20 eŭroj por nokto kaj matenmanĝo! Tuj apude eblos bone kaj malmultekoste tagmanĝi en universitata restoracio.

** programo kaj ekskursoj provizoraj

 


Valid HTML 4.01 Transitional Dato en kiu la enhavo de tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita: 2002-04-22