Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri Pasporta Servo - la 12an de septembro 2001 !!!
    Vespero 3000 over Pasporta Servo – 12 september 2001 !!!
  2. OSIEK 2002 EN LOVENO
    OSIEK 2002 IN LEUVEN

1. VESPERO 3000 PRI PASPORTA SERVO - LA 12AN DE SEPTEMBRO 2001 !!!

Jen ŝanĝo en nia programo. La prelegontoj de septembro kaj oktobro interŝanĝis siajn prelegojn. Do, ne zorgu, vi ne maltrafos la prelegon kiu estis antaŭvidita por semtepbro ! Vi trafos ĝin en oktobro !

En septembro venos Ella kaj Eddy, kaj ili rakontos nin kiel bone, ĝuste kaj (ĉefe) agrable uzi Pasportan Servon. Se vi jam vojaĝis per Pasporta Servo, venu kaj rakontu ankaŭ pri viaj spertoj. Kaj se vi neniam uzis ĝin... jen la momento por lerni pri ĝi !!!

Kio? Prelego pri Pasporta Servo

Kiu? Eddy kaj Ella Van den Bosch

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 12an de septembro, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. OSIEK 2002 EN LOVENO

La preparado de la Internacia Esperanto-Konferenco en Loveno de la 20an ĝis la 26an de julio 2002 bone fartas. Ni jes serĉas kelkajn helpantojn por helpi nin jam ekde nun (i.a. ĉe la preparado de la ekskursoj): kandidatoj bonvenas ĉe la estraro! Ĉiukaze, ne forgesu aliĝi: kontaku nin pere de  esperanto3000@esperanto.be por pliajn informojn ricevi.


1. VESPERO 3000 OVER PASPORTA SERVO - 12 SEPTEMBER 2001 !!!

Ziedaar een verandering in ons programma. De voordrachtgevers van september en oktober besloten onderling te wisselen. Dus, geen zorgen, je mist de voordracht van september niet, je krijgt ze in oktober te horen.

In september komen Ella en Eddy, en zij vertellen ons hoe je op een aangename, juiste, goede wijze kan reizen met behulp van Pasporta Servo. Zij die reeds m.b.v. Pasporta Servo door de wereld reisden zijn zeker welkom om hun ervaringen te delen met ons. Als je nog nooit van Pasporta Servo gebruik maakte, is dit het ogenblik om er alles over te leren !!!

Wat? Voordracht over Pasporta Servo

Wie? Eddy en Ella Van den Bosch

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 september 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. OSIEK 2002 IN LEUVEN – MEDEWERKERS NU REEDS WELKOM

De voorbereidingen voor de Internacia Esperanto-Konferenco in Leuven van 20 tot 26 juli 2002 vorderen vlot. We zoeken nog enkele medewerkers om vanaf nu al een aantal dingen te doen (o.m. om te helpen bij de excursievoorbereidingen): kandidaten kunnen bij ‘t bestuur terecht! Vergeet in geen geval in te schrijven: zie esperanto3000@esperanto.be voor meer informatie.