Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri “Cassini-Huyghens”- la 12an de februaro 2003 !!!
    Vespero 3000 over “Cassini-Huyghens”- 12 februari 2003 !!!
  2. Esperanto 3000 – dissendolisto nova stilo
    Esperanto3000 – nieuwsbrief nieuwe stijl

1. VESPERO 3000 PRI “CASSINI-HUYGHENS” - LA 12AN DE FEBRUARO 2003 !!!

Dum tiu ĉi prelego Bernard-Régis Larue kunportos nin per vortoj kaj bildoj al “Saturnus”. Tio ja estas la celo de la senhoma spac-vojaĝilo kiun ni kune sekvos.

Kio? Prelego pri “Cassini-Huyghens”, kun bildoj

Kiu? Bernard-Régis Larue

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 12an de februaro 2003, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

2. ESPERANTO 3000 – dissendolisto nova stilo!

En la venontaj tagoj ĉiuj nunaj abonantoj ricevos novan invitilon aliĝi al nia informletero pere de “Topica”. Post tio la informletero nur estos sendita al vi se vi estos reaginta al tiu invitilo. Kial? Jen la klarigo...

Tiuj kiuj aliĝis al nia informletero ekde la komenco (februaro 2000) scias ke ĝi unue estis dissendita de la aŭtomata list-distribuanto “listbot”. Listbot pasintjare ĉesis la senpagan distribuadon kaj ni sendis kelkajn informleterojn rekte per e-poŝto al vi.

Intertempe ni trovis alian manieron por aŭtomate kaj facile (kaj senpage) dissendi la informleteron. Tio fariĝos pere de “topica”. Pro tio vi baldaŭ ricevos novan invitilon al la informletero.

Rekta aliĝo al la nova distribumaniero kompreneble ankaŭ eblas, pere de malplena mesaĝo al esperanto3000-informletero-subscribe@topica.com aŭ ĉe la paĝo http://www.topica.com/lists/esperanto3000-informletero. Pluraj inter vi jam faris tion, kaj ni dankas vin. Ili kompreneble ne ricevos plian invitilon de “Topica”.

Mi ja memoras al vi ke, kiel nun, ne eblos sendi mesaĝojn rekte al la listo. Se vi ŝatus aperigi ion, bonvolu sendi la informojn al esperanto3000@esperanto.be.


1. VESPERO 3000 OVER “CASSINI-HUYGHENS” – 12 FEBRUARI 2003 !!!

Tijdens deze voordracht neem Bernard-Régis Larue ons in woord en beeld mee op een reis naar Saturnus. Dat is inderdaad het einddoel van de onbemande ruimtesonde die we samen met hem op haar weg volgen.

Wat? Voordracht over Cassini-Huyghens met video- en computerbeelden

Wie? Bernard-Régis Larue

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 februari 2003, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

2. ESPERANTO3000 – NIEUWSBRIEF NIEUWE STIJL!

In de komende dagen zal elke huidige abonnee van deze elektronische nieuwsbrief een nieuwe uitnodiging krijgen via “topica” om zich aan te melden voor deze nieuwsbrief. Daarna zal de nieuwsbrief enkel nog naar jou gestuurd worden indien je positief reageerde op deze uitnodiging. Waarom deze vernieuwing? Een woordje uitleg...

Diegenen die vanaf het begin (februari 2000) onze nieuwsbrief ontvangen, herinneren zich waarschijnlijk nog dat deze het eerste jaar werd rondgestuurd door een automatische lijstbeheerder “listbot”. Vorig jaar stopte listbot met het kosteloos beheren van lijsten, en dus kregen onze abonnees tijdelijk de nieuwbrieven via rechtstreekse e-mail doorgestuurd.

Ondertussen vonden wij een andere manier om automatisch, gemakkelijk (en kosteloos) de elektonische nieuwsbrief rond te sturen. Dit zal gebeuren mbv “topica”. Vandaar dat jullie in de nabije toekomst een nieuwe uitnodiging zullen ontvangen...

Rechtstreeks aansluiten op de nieuwe lijst kan uiteraard ook, via een (leeg) mailtje naar esperanto3000-informletero-subscribe@topica.com of via de webpagina http://www.topica.com/lists/esperanto3000-informletero. Verscheidene van jullie deden dit al, bedankt daarvoor. Zij krijgen uiteraard geen nieuwe uitnodiging vanwege “Topica”.

Ter herinnering: het zal, net als nu, niet mogelijk zijn een boodschap rechtstreeks naar alle leden van de lijst te sturen. Indien je een bepaalde informatie graag zou verspreid zien onder de leden van deze lijst, mag je deze doorsturen naar esperanto3000@esperanto.be.