Enhavo - Inhoud

  1. Esperanto 3000

    Esperanto 3000

  2. Vespero 3000 pri Francio kaj Esperanto - la 12-an de novembro 2003 !!!

    Vespero 3000 over Frankrijk en Esperanto – op 12 november 2003 !!!

  3. Vespero 3000 en la signo de Zamenhof - la 10-an de decembro 2003 !!!

    Vespero 3000 in het teken van Zamenhof – op 10 december 2003 !!!


1. ESPERANTO 3000

La tempo rapide fuĝas, kaj ni remarkas ke jam de kelka tempo ni nenion aŭdis de kelkaj inter vi.

Ŝajnas al ni bona ideo se ni povus denove fojon renkonti niajn menbrojn.

Tial ni organizos baldaŭ 2 specialajn vesperojn !

 

2. VESPERO 3000 PRI FRANCIO KAJ ESPERANTO  - LA 12-AN DE NOVEMBRO 2003 !!!

Speciala renkontiĝa vespero.

En la signo de Francio kaj Esperanto, Ivo konsentis por rakonti diversaĵojn pri tio….

Denove konatiĝi (inter poto kaj pajnto) agrablegos ĉu ne?

Kio? Prelego pri Francio kaj Esperanto

Kiu? Ivo Durwael

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 12-an de novembro 2003, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

 

3. VESPERO 3000  PRI ZAMENHOF - LA 10-AN DE DECEMBRO 2003 !!!

Speciala Zamenhof  vespero.

En la signo de Zamenhof mem, André rakontos pri tio per i.a. kelkaj poemoj de Zamenhof….

Kafo aŭ fresaj trinkaĵoj en ĉi tiu vespero estos tradicie ofertataj de la klubo.

La fama torto evidente ankaŭ ĉeestos.

Kio? Prelego pri Zamenhof

Kiu? André Staes

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 10-an de decembro 2003, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize


1. ESPERANTO 3000

 

De tijd vliegt snel…. En wij merken dat het alweer een tijdje geleden is dat wij nog iets van enkele onder u gehoord hebben.

Wij zouden het een leuk idee vinden om onze leden weer eens te mogen ontmoeten.

Daarom organiseren wij binnenkort 2 speciale avonden !

 

2. VESPERO 3000 OVER OVER FRANKRIJK EN ESPERANTO

In het teken van Frankrijk en Esperanto heeft Ivo toegezegd hierover het een en ander te vertellen.

Gezellig opnieuw kennis maken met elkaar (tussen pot en pint) is toch aangenaam, niet?

Wat? Voordracht over Frankrijk en Esperanto

Wie? Ivo Durwael

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 november 2003, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

 

3. ESPERANTO 3000 – IN HET TEKEN VAN ZAMENHOF

In het teken van Zamenhof.  André vertelt hierover met o.a. enkele gedichten van Zamenhof.

Koffie of frisdrank worden traditie gewijs aangeboden door de club.

Ook de fameuze gratis taart is natuurlijk van de partij.

Wat? Voordracht over Zamenhof

Wie? André Staes

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 10 december 2003, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies