Enhavo - Inhoud

  1. Esperanto 3000 – Informoj rapidkurso Esperanto

    Esperanto3000 – Inlichtingen spoedcursus Esperanto


1. Esperanto 3000 – Informoj rapid kurso

 

Karaj,

Pro cirkonstancoj la semajnfina rapidkurso planita por oktobro estas ŝovita al
la 22/23-a de novembro.
Estas ankoraŭ loko por kelkaj kursanoj kaj ankoraŭ tri semajnoj da tempo por iom
da reklamo.
Eble vi konas iu(j)n kiuj ŝatus tian kurson. Estas unika sperto por la
partoprenantoj, laciga sed tre kontentiga, kaj tion mi diras post sperto de pli
ol 25 sesioj ;-)
Mi aldonas la konkretajn informojn, vi povas ilin plusendi kaj peti ke
interesitoj sendu mesaĝeton al marc@esperanto.be
Amike,

Marc.

 

Kio? Semajnfina rapidkurso

Kiu? Marc Vanden Bempt, Rulenslaan 10 te Winksele

Kie? Rulenslaan 10, Winksele

Kiam? semanjfinan, la 22an de novembro 2003, ekde la 9.00a komenco de la kurso, fino je la 17.00a precize


1. Esperanto3000 – Inlichtingen spoedcursus Esperanto

Beste,

Door omstandigheden is de geplande snelcursus van oktober verschoven naar november.

Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij !!!

Indien u interesse heeft of iemand kent die Esperanto wenst te leren …DIT IS HET MOMENT !!

Alle informatie kan u hieronder vinden.

Tot dan,

Spoedcursus Esperanto

      zaterdag 22 en zondag 23 november 2003.
Zaterdag én zondag telkens van 9u tot 17u, met een middagpauze van 12u tot 13u.
Plaats: Rulenslaan 10 te Winksele.

      Vooraf inschrijven is verplicht, graag zo snel mogelijk. Dat kan door 50,00 EUR over te schrijven op 734-3331944-03 van Esperanto 3000 Leuven, met vermelding van ‘spoedcursus oktober’ en je naam.
Kan je echt pas op het laatste moment verwittigen, dan via
marc@esperanto.be of via telefoon n° 0495 16 97 98. Het kan tot max. 12 deelnemers.

      Je leert er meer dan 250 woordelementen. Dank zij het unieke, vrijwel rechtlijnige woordvormingssysteem van de taal (agglutinerend, voor de kenners) betekent dit 2.000 tot 5.000 woorden. Je leert er de volledige spraakkunst !

      Enerzijds is 2 dagen te weinig tijd om zich een taal volledig eigen te maken. Na het weekeinde kan je weliswaar al eenvoudig Esperanto begrijpend lezen, maar het spreken zal nog niet erg vlotten. Zoiets vergt meer tijd. De cursus is dan ook vooreerst bedoeld voor wie zich een idee wilt vormen over Esperanto. De hoofdbedoeling is een eerste indruk te geven van de rijkdom aan mogelijkheden die ook een eenvoudige grammatica kan bieden.
De cursus is ook nuttig voor wie zelfstudie van het Esperanto wil voorbereiden of voor wie graag voorsprong neemt voor een aansluitende avondcursus.

      Anderzijds dwingt de beperkte tijd ons tot het strikt volgen van een intensieve en vermoeiende methode: de dril.
Het zijn dus beslist geen "luisterlessen". Goed uitgerust starten is een vereiste als je zonder kreuken "klaargestoomd" wil worden.

      Voor deze cursus is het nuttig dat je al één of twee (andere) talen kent, zodat je weet wat een bijwoord is, wat een lijdend voorwerp is, wat een infinitief is. Dat wordt maar heel kort uitgelegd. Je kent liefst niets van Esperanto.

      Naast het overzicht van de taal hoor je ook wat de Esperanto-literatuur inhoudt.
Je leest al een paar gedichtjes. Men vertelt je in 't kort de geschiedenis van de taal.
En je hoort wat je met Esperanto kan doen en waar je terecht kan.

      Na de cursus krijg je een Esperanto-attest met een gedetailleerde lijst van wat je kent.

      Het handboek is "14-hora rapidkurso" van W. Auld, inbegrepen in de cursusbijdrage.

      We beginnen zeer stipt om 9u00! Kom dus liever een kwartier te vroeg dan een minuut te laat! Van 12u tot 13u voorzien we een middagmaal, inbegrepen in het cursusgeld. Je hoeft dus niets mee te brengen.

Over deze cursus in het bijzonder:

Marc Vanden Bempt, Rulenslaan 10, 3020 Winksele, 0495 16 97 98, marc@esperanto.be

Wat? Spoedcursus Esperanto

Wie? Marc Vanden Bempt

Waar? Rulenslaan 10, Winksele

Wanneer? We. van 22 en 23 november 2003, vanaf 9u00 start de cursus, einde om 17u00 precies.