Esperanto3000 - Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 - Diamuntaĵo de Joris Peperstraete - la 8an de septembro 2004

    Vespero 3000 - Diamontage van Joris Peperstraete - op 8 september 2004

  2. Daŭriga kurso - la 22an de septembro 2004

    Vervolgcursus - op 22 september 2004

  3. Informatieavond - op 5 oktober 2004

  4. Membrokotizo 2004

    Lidgeld 2004


1. VESPERO 3000

Vespero 3000, 2004-09-08

Ĉu vi konas Joris Peperstraete el Izegem?

Li preparis diamuntaĵon kaj parolatan tekston pri "La mondo ensorĉita". Ĝi rakontas pri magiistoj kaj sorĉist(in)oj kaj en la 8a de septembro la tuto estos prezentata en nia kluba vespero.

Ni atendas ankaŭ vin en ĉi tiu unua Vespero 3000 de la nova sezono!

Nova jaro ... nova komenco.

 

Kio? Diamuntaĵo pri magiistoj kaj sorĉistoj

Kiu? Joris Peperstraete

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 8an de septembro 2004, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

 

2. Daŭriga kurso, 2004-09-22

Konversacion kaj gramatikan parton dum la Esperanta daŭriga kurso prezentos Marc Vanden Bempt.

 

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 22an de septembro 2004, ekde la 19.30a, komenco de la kurso je la 20a precize

 

3. Informatie-avond, 2004-10-05

Alles over de Esperanto-cursussen (avond- en spoedcursussen). Voor iedereen die wenst Esperanto te leren, op zijn of haar eigen ritme. Die avond .... gratis eerste les!

De perfecte kennismaking.

We zullen hier ook onze nieuwe Esperanto-tentoonstelling voorstellen, met tien informatieve panelen waarop je kan zien wat Esperanto is, waar het voor bedoeld is en wat je er in de praktijk mee kan doen.

 

4. Membrokotizo 2004

Ĉu vi estas inter tiuj kiuj ne jam pagis sian membrokotizon por 2004?

Helpu nin pligrandigi nian membraron!

Plej simple pagu 20,- EUR al 734-3331944-03 de Esperanto 3000 vzw Leuven, kun mencio de via nomo kaj 'membro 2004'. Koran dankon!

4. Lidgeld 2004

Ben jij een van hen die hun lidgeld voor 2004 nog niet betaalden?

Help mee ons ledenaantal te verhogen!

Betaal heel eenvoudig 20,- EUR aan 734-3331944-03 van Esperanto 3000 vzw Leuven, met vermelding van je naam en 'membro 2004'. Beste dank!