Esperanto3000 - Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 - Marc kaj Helena pri IEK en Pécs - Hungario

    Vespero 3000 - Marc en Helena over het IEK in Pécs - Hongarije

  2. Vespero 3000 - Mikaelo Bronstejn en concerto

    Vespero 3000 - Mikaelo Bronstejn in concert

  3. Membrokotizo 2005

    Lidgeld 2005


1. VESPERO 3000

Marc, Helena kaj Jean Pierre partoprenis la Osiek-konferencon de julio 2004 en Hungario.

Temo de la konferenco: Esperanta gazetaro.

Osiek-organizantoj ne planis tro densan programon, lasante tiel la eblecojn por liberaj grupetaj aŭ individuaj malkovroj de la urbo Pécs kaj la regiono Baranya. Perpiede ni vizitis la urbon.

Hodiaŭ ni parolas pri Osiek, pri nia vizito al muzeoj Csontvary kaj Vasarely, pri prezentado de la venontjara IEK en Ateno, pri la tradicia Greka vespero …ktp…

 

Kio? Prelego pri Osiek, Pécs kaj Hugario

Kiu? Marc kaj Helena

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 10an de novembro 2004, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

 

2. VESPERO 3000

Mikaelo Bronŝtejn estas konata verkisto, kantisto kaj gitaristo el Tiĥvin (Rusio: je 200 km oriente de Sankt-Peterburgo).

De la 5a de novembro ĝis la 17a de decembro, li vojaĝos tra Nederlando,Francio kaj Belgio.

En Loveno li faros por ni recitalon en unu el la subtegmentaj salonoj de la kultura centro. Se estas tempo kaj intereso li ankaŭ parolos pri la tradicia rusa banejo (deveno, konstruprincipoj, kuraca efiko kaj konsiloj pri uzo).

La prezo por ne-membroj estos 5,00 EUR. Membroj eniros senpage.

 

Kio? Recitalo

Kiu? Mikaelo Bronstejn

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 24an de novembro 2004, ekde la 19.30a, komenco je la 20a precize

 

3. Membrokotizo 2005

Ĉu vi estas inter tiuj kiuj ne jam pagis sian membrokotizon por 2005?

Plej simple pagu 20,- EUR al 734-3331944-03 de Esperanto 3000 vzw Leuven, kun mencio de via nomo kaj 'membro 2005'. Koran dankon!


1. VESPERO 3000

Marc, Helena en Jean Pierre hebben deelgenomen aan de Osiek-bijeenkomst van juli 2004 in Hongarije.

Thema van deze conferentie: Esperanta gazetaro.

De organisatoren van deze bijeenkomst hadden geen te druk programma voorzien, hierdoor was er tijd en mogelijkheid om de stad Pécs en de regio Baranya te verkennen.

Wij bezochten deze stad en regio, en zullen vandaag vertellen over ons bezoek aan het Csontvary en Vasarely museum, over het volgende congres in Athene, over de traditionele Griekse avond …enz…

 

Wat? Voordracht over Osiek, Pécs en Hongarije

Wie? Marc en Helena

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 10 november 2004, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

 

2. VESPERO 3000

Mikaelo Bronstejn is een bekende schrijver, zanger en gitarist uit Tichvin (Rusland : ongeveer 200 km van St. Petersburg).

Tussen 5 november en 17 december reist hij doorheen Nederland, Belgie en Frankrijk.

In Leuven geeft hij een recital in een van de zalen (onder de dakpannen) van het Cultureel Centrum. Indien er tijd en interesse is vertelt hij ook over de traditionele Russische badhuizen.

Gratis inkom voor onze leden, niet leden zijn zeker welkom voor de luttele prijs van 5 euro.

 

Wat? Concert

Wie? Mikaelo Bronstejn

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 24 november 2004, vanaf 19u30, start om 20u precies

 

3. Lidgeld 2005

Ben jij een van hen die hun lidgeld voor 2005 nog niet betaalden?

Betaal heel eenvoudig 20,- EUR aan 734-3331944-03 van Esperanto 3000 vzw Leuven, met vermelding van je naam en 'membro 2005'. Beste dank!