Algemene Vergadering Esperanto 3000

… en nu nog in het Nederlands, zoals het reglement op algemene vergaderingen voorschrijft:

 

Beste leden

 

Overmorgen vindt de Algemene Vergadering van Esperanto 3000 plaats.

Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het voorbije jaar, het financieel verslag, en de leden mogen hun stem uitbrengen voor een nieuw bestuur. Kandidaten mogen zich dan melden.

Bovendien worden er ideeën van de aanwezigen verwacht voor de activiteiten van het komende werkjaar.

We verwachten een talrijke aanwezigheid, en een bijdrage van iedereen voor de succesvolle voortzetting van onze vereniging.

Tot op 11 mei om 20u in de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te Leuven

 

Ivo Schenkel

Esperanto 3000