Finvendo ĉe FEL

Karaj membroj kaj simpatiantoj de Esperanto 3000,

Ni ricevis jenan mesaĝon de Flandra Esperanto-Ligo.

Karaj kolegoj,

Baldaŭ la nuna oficejo de Flandra Esperanto-Ligo (FEL) estos fermita, kaj oni devos translokiĝi al alia domo en Antverpeno.

Ĉi-okaze FEL vendos ĉiujn siajn proprajn librojn kun granda rabato. Ĉiu kiu mendas antaŭ la fino de junio 2016 minimume 5 librojn (samajn aŭ ne) eldonitajn de FEL, ricevos rabaton de 50 %!

Kaptu do la okazon por plenigi viajn stokojn kaj havi pli da gajno por via asocio!

Por havi rapidan superrigardon de ĉiuj rabatitaj eldonaĵoj de FEL, alklaku la jenan ligilon:

http://www.retbutiko.net/trovu/\(FEL

Kun amikaj salutoj.

P.S. Eĉ se vi mendos 5 diversajn FEL-librojn, vi ricevos 50 % da rabato!

--
Paŭl Peeraerts por FEL

 

Kiel dirite supre: profitu por havigi al vi tiujn librojn kiujn vi ĉiam volis havi, sed ne aĉetis pro prezaj kialoj.

 

Por Esperanto 3000

Ivo Schenkel