Vespero Esperanto 3000 - 9a de marto

 

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

 

En decembro pasintjare, pro Kovimo ni ne povis organizi la ĉiujaran Zamenhoffeston en Loveno.

Ĉar la risko dumtempe draste malpliiĝis, la estraro decidis celebri ĝin venontsemajne, 9-an de marto. Ni prezentos filmeton pri la vivo de Zamenhof kaj kelkaj de brazilanoj deklamitajn poemojn pri la fondinto de la lingvo, foje spritaj, kaj ni povos gustumi pecon da torto kun kafo aŭ teo laŭvole.

Por antaŭvidi sufiĉe da frandaĵoj ni tamen volas scii kiom da ĉeestantoj alvenos.

Bonvolu do sendi al mi mallongan mesaĝon retpoŝte ("mi venos"), ĝis lundo je la 18a horo. Dankon

 

Same kiel antaŭe ni kunvenos je la 19-a horo en:

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
Loveno

 

Ĝis merkredo!

Por la estraro de Esperanto 3000
Ivo Schenkel

 

Beste leden en sympathisanten,

 

Wegens de Covid-epidemie dienden we in december 2021 onze jaarlijkse feestelijke Zamenhofbijeenkomst af te gelasten. Aangezien het risico intussen drastisch verlaagd is, heeft het bestuur beslist om het volgende week woensdag 9 maart te laten plaatsvinden. We hebben voor u een filmpje over het leven van L.L. Zamenhof en gedichten over hem, voorgedragen door Braziliaanse esperantisten, dit alles met de nodige fijne humor. Tezelfdertijd genieten we van een stukje taart en koffie of thee.

Om genoeg voorraad te voorzien, hadden we wel graag geweten met hoeveel we zullen zijn.

Mag ik daarom vragen mij per e-mail even te laten weten of je komt, vóór maandag om 18u. Dank

 

We komen samen op bovenstaand adres om 19u.

 

Voor het bestuur van Esperanto 3000
Ivo Schenkel