Vespero 3000 - morgaŭ 13-a de aprilo

 

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

 

Morgaŭ okazos la ĉiujara Ĝenerala Kunveno de Esperanto 3000.

Ĉefa punkto sur la agendo: eksigo de la nuna estraro kaj elekto de nova estraro.

Ni dankas la nunan estraron pro sia longdaŭra prizorgo de la asocio.

Eblas ankoraŭ kandidatiĝi. Ni bezonas almenaŭ novan prezidanton, kasiston kaj sekretarion.

Se ne ĉeestos sufiĉe da membroj, la kunveno kaj voĉdono estos prokrastataj ĝis majo 2022.

Sen nova estraro, la eliranta estraro povos decidi pri malfondo de la asocio.

 

Morgen wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Esperanto 3000 gehouden.

Belangrijkste agendapunt: uittreden van het zittend bestuur en verkiezing nieuw bestuur.

We bedanken het huidige bestuur voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Het is nog steeds mogelijk je kandidaat te stellen. We hebben minstens een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris nodig.

Indien onvoldoende leden opdagen, worden de vergadering en de verkiezing uitgesteld tot mei 2022.

Zonder nieuw bestuur, kan het uittredend bestuur beslissen tot ontbinding van de vereniging.

 

Post la kunveno, ni kune ludos ludojn kiujn alportos Marc!

 

Morgaŭ en Romaanse Poort je la 19a horo!
Venu amase!

 

Por Esperanto 3000
Ivo Schenkel