Esperanto 3000 - Algemene Vergadering 11 mei

 

Beste leden en sympathisanten,

 

Zoals aangekondigd in ons Tijdschrift, houdt Esperanto 3000 op woensdag 11 mei zijn jaarlijkse Algemene Vergadering.

Aangezien die officieel in het Nederlands moet plaatsvinden, wordt ook dit bericht in het Nederlands opgesteld.

Het programma zal er ongeveer zo uitzien:

  • Opening van de vergadering door de voorzitter, Martin Decaluwe
  • Aanstellen van een secretaris, belast met het opstellen van de notulen van deze vergadering.
  • Voorstelling en goedkeuring van de jaarrekening 2021 en budget 2022.
  • Kwijting aan de bestuurders
  • Ontslag van het huidige bestuur
  • Verkiezing van een nieuw bestuur indien kandidaten zich aanmelden (minimum 3, waarvan 2 in Leuven woonachtig).
  • Indien er geen nieuw bestuur gekozen kan worden bij gebrek aan kandidaten, wordt de vereniging ontbonden. Eventueel moet er dan nog een extra algemene vergadering komen waarop beslist wordt wat er moet gebeuren met het kapitaal (zie artikel 11 van de statuten: het kapitaal wordt overgedragen aan een andere vereniging met gelijkaardige doelstellingen, bij voorkeur in het Leuvense).
  • Ingeval er een nieuw bestuur wordt verkozen: voorstellen van activiteiten voor het nieuwe werkjaar door het nieuwe bestuur en door de aanwezigen (vrij forum). We verwachten verschillende personen op de vergadering die de vereniging een nieuwe impuls kunnen geven.
  • Varia.

Bijeenkomst in CC Romaanse Poort om 19u.
Brusselsestraat 63
Leuven

Het lokaal wordt vermeld op het scherm in de inkomhal.
Alternatief: de pijltjes "Esperanto 3000" volgen.

 

Allen welkom!

voor Esperanto 3000
Ivo Schenkel
bestuurder