IEK 2002 - ALIĜILO

Kiel aliĝi

Por aliĝi al la konferenco:


Jes, mi partoprenos en la IEK-konferenco, en julio 2002:

Miaj datumoj:

Mia nomo:

Adreso:
(strato)
(urbo)
(lando)

Retadreso:

Telefono:
Fakso:
Retadreso:

Mi pagu:

kotizon = € 
loĝadon en la rezidejo: noktoj x 20 € = 
loĝadon en hotelo: noktoj x 75 € =

Dato kiam mi alvenos

Dato kiam mi foriros


membrecon OSIEK 2002 =
subtenon =
Mi pagu do entute =


Mi pagas: € al (bv. indiki)?

UEA edum-k

FEL edum-k

banko 734-3331944-03 en Belgio, aldonu la bankkostojn

Prefere pagu al FEL, se ne eblas tiam al UEA, kaj nur lastmomente al banko.
Dato de mia pago: .

Aldonaj rimarkoj:

mi estas vegetarano

mi bezonas invitleteron

 


Valid HTML 4.01 Transitional Dato en kiu la enhavo de tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita: 2002-05-13