Enhavo - Inhoud

  1. Vespero 3000 pri Brazilo - 10an de majo 2000 !!!

    Vespero 3000 over Boeddha - 12 mei 2000 !!!

  2. Reklamo en nia revuo

    Publiciteit in ons tijdschrift


1. VESPERO 3000 PRI BUDHO - 12AN DE JANUARO 2000 !!!

Specialan atenton meritas nia unua aktivaĵo en la nova jaro, la vespero 3000 de januaro.

Kio? Prelego pri Budhismo

Kiu? Helena Van der Steen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 12an de januaro, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

El ege fidinda fonto ni scias ke la prelego estos tre interesa, kun lumbildoj, fotoj, muziko... Kaj jam pluraj geamikoj de la antverpena grupo (kun kuba gasto) kaj de FLEJA planas veni al tiu prelego.

2. ESPERANTO 3000 DEZIRAS AL VI BONAN JARON

Ĉion bonan por la jaro 2000 al vi kaj via familio nome de la estraro de Esperanto 3000. Ni esperas vidi vin dum niaj klubvesperoj kaj certe la 19an de februaro por la festo okaze de la Semajno de Internacia Amikeco (pliaj informoj haveblas ĉe mailto:esperanto3000@esperanto.nu).


1. VESPERO 3000 OVER BOEDDHA - 12 JANUARI 2000

Speciale aandacht verdient onze eerste activiteit van het nieuwe jaar, de vespero 3000 van januari.

Wat? Voordracht over Boedha

Wie? Helena Van der Steen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 12 januari 2000,vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

Uit welingelichte bron weten we dat de voordracht uitermate interessant wordt, met een diareeks, foto's, muziek, ... Reeds meerdere mensen, onder meer van de Antwerpse Esperantovereniging (zelfs met een Cubaanse gast) en van de jongerenvereniging FLEJA hebben aangekondigd aanwezig te zullen zijn.

2. ESPERANTO 3000 WENST U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Het bestuur van Esperanto 3000 wenst jou en je familie een gelukkig en voorspoedig jaar 2000 toe. We hopen je te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten en in elk geval op 19 februari voor de ontmoetingsdag ter ere van de Week van de Internationale Vriendschap (bijkomende informatie te verkrijgen via mailto:esperanto3000@esperanto.nu).