Enhavo - Inhoud

 1. Nia novaĵletero reaperas !

  Onze nieuwsbrief is er terug !

 2. Vespero 3000 pri Meksikio  - 14an de marto 2001 !!!

  Vespero 3000 over Mexico – 14 maart 2001 !!!

 3. Eko – 28an de marto 2001

  Eko – 28 maart 2001

 4. Esperanto 3000 – ĝenerala kunveno – 2an de majo 2001, 19.30a

  Esperanto 3000 – algemene vergadering – 2 mei 2001, 19u30

 5. OSIEK 2002 en Loveno – fino de la unua aliĝperiodo alproksimioĝas

  OSIEK 2002 in Leuven – het einde van de eerste inschrijvingsperiode nadert


1. NIA NOVAĴLETERO REAPERAS !

Kiel vi vidas, la novaĵletero de Esperanto3000 reaperas, post tro longa malapero. Ekde nun vi denove ricevos ĝin ĉiumonate, plena je novaĵoj pri la klubo kaj ĝiaj aktivaĵoj. Kaj ni tamen ŝatus ankoraŭ deziri al vi kaj al via familio ĉion bonan por la jaro 2001. Neniam estas tro malfrue por sendi al iu bondezirojn !! Ni esperas renkonti vin dum niaj klubvesperoj.

2. VESPERO 3000 PRI MEKSIKIO - 14AN DE MARTO 2001 !!!

Jen la tria monato, kaj la tria vespero 3000 de la jaro. Ĉifoje la prelogon faras nia prezidantino. Dum tiu ĉi vintro ŝi festis Kristnaskon kaj la novjariĝon en Meksikio kaj en Usono (tio ne surprizu vin !). Ĉimerkrede ŝi rakontos pri la vojaĝo, la balenoj kiujn ŝi vidis tie, la manko je mono dumvojaĝe kaj multaj aliaj anekdotoj...

Kio? Prelego pri Nord-Meksikio kaj “Baja California”

Kiu? Myriam Van der Steen

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? merkredon, la 14an de marto, ekde la 19.30a, komenco de la prelego je la 20a precize

3. LA KVARA EKO (ESPERANTO-KAFEJO) EN LOVENO!

EKo estas simple babilado inter Esperanto-parolantoj en simpla kafejo (nu jes... trinkejo). Sen speciala temo krom... revido de geamikoj!

Merkredon la 28an de marto 2001, ekde la 20.00-a (ĝis nedifinita fina horo) ni atendas vin en kafejo Blauwe Schuit, Vismarkt (= kie ankaŭ la unua Eko okazis antau 1,5 jaroj), 3000 Loveno.

Ĉu do ankau vi venos? Jam pluraj konfirmis sian ĉeeston...

4. ESPERANTO 3000 – ĜENERALA KUNVENO – 2AN DE MAJO 2001, 19.30A

La ĝenerala membrokunveno de la asocio Esperanto 3000 okazos la 2an de majo, ekde la 19.30a, en la kultura centro de Loveno. Vi trovos ĉiujn detalojn en la venonta numero de nia revuo, sed jam nun notu ĝin kaj ne forgesu partopreni !!!

5. OSIEK 2002 EN LOVENO – FINO DE LA UNUA ALIĜPERIODO ALPROKSIMIOĜAS

La somero alproksimiĝos, kaj tio estas bona afero. Samtempe ni ŝatus atentigi vin je la fakto ke la unua aliĝperiodo por la OSIEK-konferenco en Loveno (2002) finiĝos fine de julio!!! Pliaj informoj pri la konferenco kaj la aliĝkondiĉoj akireblas ĉe esperanto3000@esperanto.be


1. ONZE NIEUWSBRIEF IS ER TERUG !

Zoals je ziet, is, na een (te) lange afwezigheid, de nieuwsbrief van Esperanto 3000 opnieuw opgedoken. Voortaan krijg je hem opnieuw elke maand, vol met de laatste nieuwtjes omtrent onze vereniging. Het bestuur van Esperanto 3000 wenst jou en je familie bovendien een gelukkig en voorspoedig jaar 2001. Het is nooit te laat om iemand iets goeds toe te wensen. We hopen je te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

2. VESPERO 3000 OVER MEXICO – 14 MAART 2001 !!!

De derde maand, en dus ook de derde vespero 3000 van dit jaar. Dit keer wordt de voordracht verzorgd door de voorzitter van de vereniging. Tijdens de voorbije winter bracht zij de feestdagen door in Mexico en de Verenigde Staten (haar kennende geen echte verrassing). Wensdagavond vertelt zij ons verhalen betreffende de reis, walvissen, geldgebrek en vele andere dingen...

Wat? Voordracht over Noord-Mexico en Baja California

Wie? Myriam Van der Steen

Waar? Cultureel Centrum, Brusselesestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 14 maart 2001, vanaf 19u30, de voordracht start om 20u precies

3. HET VIERDE EKO (ESPERANTO-KAFEJO) IN LEUVEN !

Het EKo (Esperanto-Kafejo) staat voor een eenvoudige babbel tussen Esperanto-sprekers in een eenvoudig café. Zonder speciaal thema, behalve ... het terugzien van oude bekenden.

Op woensdag 28 maart 2001, vanaf 20u00 (einduur niet-gedefinieerd) komt het Eko opnieuw naar Leuven. We verwachten je in café De Blauwe Schuit, Vismarkt (daar waar ook het aalllereerste Eko plaatsvond, bijna anderhalf jaar geleden), 3000 Leuven.

Kom je ook? Verschillende mensen bevestigden hun aanwezigheid reeds.

4. ESPERANTO 3000 – ALGEMENE VERGADERING – 2 MEI 2001, 19U30

De algemene ledenvergadering van Esperanto 3000 zal dit jaar plaatsvinden op 2 mai, vanaf 19u30 in het Cultureel Centrum van Leuven. Meer informatie vind je in het volgende nummer van ons tijdschrift, maar hou in elk geval alvast dit avond vrij !

5. OSIEK 2002 IN LEUVEN – HET EINDE VAN DE EERSTE INSCHRIJVINGSPERIODE NADERT

De zomer nadert, en dat is een goede zaak. Tegelijk willen we je erop wijzen dat eind juli de eerste inschrijvingsperiode verloopt voor de OSIEK-konferentie die in 2002 in Leuven plaatsvindt !!! Meer informatie over de konferentie en de inschrijfvoorwaarden kan je aanvragen via esperanto3000@esperanto.be