Esperanto3000 Enhavo - Inhoud

  1. Esperanto 3000 – Ĝenerala Kunsido + filmo pri sukceno,  merkredon la 14an de aprilo 2004  !!!

    Esperanto3000 – Algemene vergadering + film over amber,  woensdag 14 april 2004 !!!


NE FORGESU ….. merkredon la 14an de aprilo 2004

20u00 h.  -  PAROLA ĴURNALO

Martin Decaluwe voĉlegos la lastajn novajojn


20u10 h.  -  ĜENERALA KUNSIDO

Ni atendas vin…….. jes vi….kaj vi  ….. en JES ANKAŬ VI !

Se vi estas menbro de Esperanto 3000, ne forgesu !!!!!!!


21u00 h.  -   BALTMARA SUKCENO

Marc Vanden Bempt prezentos mallongan filmon pri baltmara sukceno

Kiu ne vidis ĝin, kiu ne tusis ĝin, kiu ne miris pro ĝi aŭ ne aĉetis aĵojn faritajn el ĝi?????

Tiu ĉi filmo de reĝisoro Arvydas Barysas pliriĉigas niajn modestajn sciojn pri natura kreaĵo de rara beleco, malkovras malproksiman prahistorion de apero de la sukceno, vojojn de ĝia disvastiĝo en Eŭropo kaj mondo, misteran belecon, plenan je vivkapablo, juneco kaj varmo – kun diversaj inkludoj, atestantaj pri unikeco de fenomenoj de la naturo, pri pli profunda kono de ĝi!


Kio? ĜENERALA KUNSIDO kaj filmo pri Sukceno

Kiu? La filmo estos presentota de Marc Vanden Bempt

Kie? Kultura Centro, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Kiam? Merkredon, la 14-an de aprilo 2004, ekde la 19.30a, komenco de la vespero je la 20a precize

___________________________________________________________

VERGEET NIET …… woensdag 14 april 2004

1. ESPERANTO3000 –

20u00 uur   -   GESPROKEN BLAD

Martin Decaluwe leest de laatste nieuwtjes voor.


20u10 uur   -   ALGEMENE VERGADERING

Wij verwachten iedereen, ook u ….. en u…..JA OOK U DAAR !!!!

Vergeet niet te komen indien u lid bent van Esperanto 3000 !


21u00 uur   -   BALTMARA SUKCENO

Marc Vanden Bempt stelt een korte film voor over Barnsteen uit de Baltische zee

Wie heeft er nog geen gezien,, geen aangeraakt, er niet verwonderd voor gestaan of eventueel zelfs gekocht?????

Deze film van de regisseur Arvydas Barysas verrijkt onze kennis betreffende dit gebeuren van extreme schoonheid, ontdekt met ons de oergeschiedenis van het ontstaan van deze barnsteen , de weg welke hij volgde om tot bij ons te komen in Europa en de wereld, - zijn mysterieuze schoonheid  –  een uniek fenomeen…


Wat? Algemene vergadering en film over barnsteen

Wie? Film voorgesteld door Marc Vanden Bempt

Waar? Cultureel Centrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Wanneer? Woensdag 14 april 2004, welkom vanaf 19u30, de avond start om 20u precies