Venonta Vespero 3000 - 8-a de februaro

Karaj membroj kaj simpatiantoj,

Ni daŭre progresas je niaj debatoj pri "Utopia" de Thomas Morus. Mankas ankoraŭ kelkaj aspektoj por pridiskuti. Do tion ni faros postmorgaŭ.

Alportu realigeblajn ideojn kadre de la koncepto, kiujn la urbestraro povos pozitive gustumi. Ili sendube donos pli da renomon al nia asocio!

Kaj - ĉar la 8a de marto estas ankaŭ Internacia Tago de la Virino - vi eble konas iun virinon (vivanta aŭ forpasinta) kiu meritas laŭ vi la titolon de "plej fama" aŭ "nerefuteble fama" virino mondskale, aŭ eventuale iom malpli mondskale, sed laŭ vi sufiĉe grava. Se restas tempo, ni aŭskultos vian pledparoladon.


Beste leden en sympathisanten,

Sinds begin dit jaar zijn we het werk "Utopia" van Thomas Morus aan het uitvlooien, om te zien of we er nuttige informatie in vinden die ons kan inspireren om voorstellen te formuleren waarmee we het stadsbestuur van Leuven kunnen overtuigen om het samenleven in onze stad op een hoger niveau te krikken. Haalbare ideeën zullen onze vereniging zonder twijfel met glans beter voor het voetlicht brengen.

8 maart is ook de Internationale Dag van de Vrouw. Mocht je vinden dan een bepaalde vrouw, op dit ogenblik of in het verleden, aanspraak mag maken op de titel "beroemdste vrouw", of "onmiskenbaar heel belangrijke vrouw" in om het even welke context, en we hebben tijdens de bijeenkomst nog wat tijd, dan zullen wij graag je pleidooi aanhoren.

 

Wij verwachten jullie dus in groten getale in onze vergaderzaal:

CC Romaanse Poort

Brusselsestraat 63

Leuven

van 20 tot 22 uur (toegankelijk vanaf 19.30u)

(De discussies verlopen merendeels in het Esperanto)

 

Ĝis merkredo!

Ivo Schenkel

nome de la asocio Esperanto 3000