Esperanto 3000 - Algemene Vergadering

Beste leden,

Esperanto 3000 houdt morgen zijn jaarlijkse Algemene vergadering.
Deze wordt in het Nederlands gehouden.

Programma:

  • Goedkeuring van jaarrekening en balans.
  • Budget volgend werkjaar.
  • Overzicht boekendienst.
  • Statuutwijziging Esperanto 3000.
  • Varia volgens inbreng aanwezigen.

De betalende leden hebben stemrecht.

De Algemene Vergadering wordt voorafgegaan door een overzicht van de laatst verschenen Esperantotijdschriften (in het Esperanto).

Al wie belangstelling heeft voor de werking van onze vereniging is welkom op de vergadering.

 

Adres: CC. Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven

 

Amike vin salutas,

Ivo Schenkel
por: Esperanto 3000