Algemene Ledenvergadering 12 mei

 

Beste leden en sympathisanten,

 

In het Nederlands deze keer, want volgens de wet hoort dat zo, wanneer we een uitnodiging sturen voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze vzw. Hierbij dus.

We verwachten jullie op woensdagavond, 12 mei. je kunt inloggen vanaf 18.45u, maar de bijeenkomst begint om 19u. Via zoom. De inlogcode kun je bekomen bij info@esperanto3000.be.

Waarover gaat het:

  • Bespreking van de jaarrekeningen, balans, enz, en goedkeuring.
  • Verkiezing nieuwe bestuurders. Kandidaten zijn steeds welkom.
  • Info over de toestand van "Internacia Esperanto-Arkivo", waar ook onze bibliotheek in is ondergebracht.
  • Toekomstplannen van Esperanto 3000.
  • Andere punten die de aanwezigen ter sprake kunnen brengen.

 

Voor het uitbrengen van een stem, waar dat nodig is, zijn alleen betalende leden bevoegd. Andere aanwezigen mogen toehoren en uiteraard suggesties aanbrengen.

 

Tot woensdag!

 

Ivo Schenkel
voor: Esperanto 3000 - Leuven