Esperanto 3000

La programo

 

Het programma

Vesperoj 3000   Voordrachtavond
Paroliga rondo (dumtage)   Esperantopraatgroep (overdag)
Kursoj por komencantoj   Beginnerscursussen en zelfstudiepaketten
Daŭriga kurso   Vervolgcursus
Aliaj programeroj   Andere activiteiten
 
Atenton: kronvirusa epidemio Opgelet: corona-epidemie
La ĉi-sube anoncitaj kunvenoj povos esti ĉeestaj aŭ virtualaj, depende de decidoj de la registaro aŭ de la komunuma estraro, kiuj sekvas de la evoluon de la epidemio.

Ni ŝanĝos la informojn kiam ni mem scios pri tiuj decidoj.

De hieronder aangekondigde vergaderingen kunnen op locatie zijn of virtueel, afhankelijk van beslissingen van de regering of het gemeentebestuur, dus uiteindelijk van de evolutie van de epidemie.

Wij passen de informatie aan zodra we zelf op de hoogte zijn.

https://www.leuven.be/coronavirus
https://www.info-coronavirus.be/
 
Dato  Datum Kio Wat
2020-09-09 Vespero 3000 Les- en voordrachtavond
2020-10-14 Vespero 3000 Les- en voordrachtavond
....-..-.. Memlernado Beginnerscursus: zelfstudiepakket en woordenboek

 


Dato en kiu tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita - Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2020-06-11