Esperanto 3000

La programo

 

Het programma

Lovena studotago (5 novembro 2022)   Leuvense studiedag (5 novembro 2022)
Kunvenoj 3000   Bijeenkomsten
Kursoj por komencantoj   Beginnerscursussen en zelfstudie
Aliaj programeroj   Andere activiteiten
 
Kun financa subteno de la urbo Leuven. Met financiële steun van de stad Leuven.