Aliaj agadoj de Esperanto 3000

Andere activiteiten van Esperanto 3000

 
Krom la kutimaj Vesperoj 3000, la kursoj por komencantoj, kaj la daŭriga kurso, Esperanto 3000 regule organizas aliajn programerojn. Naast de traditionele Vesperoj 3000, de beginnerscursussen, en de vervolgcursus organiseert Esperanto 3000 ook regelmatig andere activiteiten.
 

Venontaj eventoj

Komende activiteiten


Februaro 2019 - Februari 2019


Vormidabel 2019-02-16
Kiam - wanneer: 2019-02-16 (sabate) 2019-02-16 (zaterdag)
Kio - wat:

Vormidabel : Informbazaro de edukaj asocioj de Loveno.

Vormidabel estas tago plena je lernigaj aktivaĵoj por junuloj kaj maljunuloj. De porinfanaj rakontoj al ornama manskribo, de prelego al ĉinaj malstreĉaj ekzercoj ... por ĉiu gusto okazos prezentado. Intertempe vi konatiĝos en la interaktiva informbazaro kun la vasta edukadopropono de la lovenaj asocioj.

Vormidabel kunigas asociojn, promocias kreivajn ŝatokupojn kaj substrekas la valoron de la lovenaj asocioj: kulturo apud la domo, kun aktivecoj kiuj stimulas ĉefe la koheron kaj la interligitecon. Per sennombraj renkontiĝoj en la riĉa kaj multflanka lovena asocia vivo estiĝas varma sento de solidareco kie ankaŭ vi povas kune konstrui.

Vormidabel estas iniciato de la lovenaj kulturaj asocioj reprezentataj en la parta konsilio edukado, kun la subteno de la urbo Leuven.

Vormidabel: Infomarkt Leuvense vormingsverenigingen.

Vormidabel is een dag vol leuke en leerrijke activiteiten voor jong en oud. Van kinderverhalen tot handlettering, van een Happonomy-lezing tot Chinese ontspanningsoefeningen … er is voor elke smaak een workshop. Op een interactieve infomarkt maak je tussendoor kennis met het ruimere vormingsaanbod van de Leuvense verenigingen.

Vormidabel brengt verenigingen samen, promoot creatieve hobby's en onderstreept hoe waardevol de Leuvense verenigingen zijn: cultuur dicht bij huis met activiteiten die vooral samenhorigheid en verbondenheid stimuleren. Door talloze ontmoetingen in het rijke en diverse Leuvense verenigingsleven ontstaat er een warm gemeenschapsgevoel waar ook jij kan meebouwen.

Vormidabel is een initiatief van de Leuvense culturele verenigingen vertegenwoordigd in de deelraad vorming, met de steun van stad Leuven.

Programo - programma:
Daŭre de 14:00 ĝis 17:00
Speciale por infanoj La rakontoteksejo (Verhalenweverij) rakontas kun ilustraĵoj
Interaktiva informbazaro Lovenaj asocioj prezentas sin: Tedx, Vermeylenfonds, Rakontoteksejo Sociala, Markant, Radioklubo "Anteno", Femma, Esperanto 3000, Vidvoj kaj vidvinoj, Pola lernejo, Davidsfonds, Friendship Force, Neos, Solodair, KomputilAmikoj, Floro&Ĝardeno
De 14:15 ĝis 15:15
Esperanto 3000 Esperanto, kio estas tio?
Vermeylenfonds La deficitmodelo
Viona Westra prezentas "June lernita, maljune farata ..."
Nihao Leuven Ĉinaj malstreĉaj ekzercoj
De 15:45 ĝis 16:45
Filipiniana Konatiĝo kun la filipinaj kulturo, danco kaj arto
Femma Ornama manskribo
Happonomy Prelegoj:
  • Silento, la vojo al libereco
  • Artefarita inteligenteco kaj Spiriteco
Doorlopend van 14:00 tot 17:00
Speciaal voor kinderen De Verhalenweverij vertelt met kamishibai
Interactieve infomarkt Leuvense verenigingen stellen zich voor: Tedx, Vermeylenfonds, Verhalenweverij Sociaal, Markant, RadioClub "Antenne", Femma, Esperanto 3000, Weduwen en Weduwnaars, Poolse school, Davidsfonds, Friendship Force, Neos, Solodair, ComputerVrienden Leuven, Bloem&Tuin Heverlee
Van 14:15 tot 15:15
Esperanto 3000 Esperanto, wat is dat?
Vermeylenfonds Het deficitmodel
Viona Westra brengt "Jong geleerd is oud gedaan ..."
Nihao Leuven Chinese ontspanningsoefeningen
Van 15:45 tot 16:45
Filipiniana Kennismaken met de Filipijnse cultuur, dans en kunst
Femma Handlettering
Happonomy Lezingen:
  • Stilte, de weg naar vrijheid
  • Artificiële intelligentie en Spiritualiteit
Kie - waar: Cultureel Centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
Kioman horon - hoe laat:

14:00 - 17:00


 

Pasintaj eventoj

 

Voorbije activiteiten

Kiam - wanneer: Temo - thema:
2018-04-11 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2018-02-25 HungaroMania, tago pri la hungaraj lingvo, kulturo kaj lando HungaroMania, dag over de Hongaarse taal, de cultuur en het land
2017-05-10 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2016-09-24 Partopreno al la malferma tago de CLT Medewerking aan open dag van het CLT
2016-06-25 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2016-05-11 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2016-02-28 HungaroMania, tago pri la hungaraj lingvo, kulturo kaj lando HungaroMania, dag over de Hongaarse taal, de cultuur en het land
2015-06-20 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2015-05-07 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2014-09-27 Ekskurso al Sint-Katelijne-Waver Excursie naar Sint-Katelijne-Waver
2014-06-21 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2014-05-14 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2012-02-25 Festo de la internacia amikeco Feest van de internationale vriendschap
2013-06-22 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2013-05-08 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2013-04-11 Vizito al muzeo "M" Bezoek aan museum "M"
2013-02-23 Lingva Festivalo Talenfestival
2012-09-08 - 2012-09-09 Semajnfino en Dohan Weekeinde in Dohan
2012-06-23 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2012-05-24 Stando kaj prelego en libertempoborso de la universitata malsanulejo en Kortenberg Deelname aan de Vrijetijdsbeurs van het U.Z. Kortenberg
2012-05-13 Urba promeno Stadswandeling
2012-05-09 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2012-02-25 Festo de la internacia amikeco Feest van de internationale vriendschap
2011-10-31 Monopoly-ludo kontraŭ La Hirundo en Tienen Monopoly-spel tegen La Hirundo in Tienen
2011-06-19 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2011-04-13 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2011-02-19 Lingva Festivalo Talenfestival
2010-06-19 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo
2010-05-12 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2010-02-06 Festo de la internacia amikeco Feest van de internationale vriendschap
2009-06-20 Informstando ĉe Zócalo Informatiestand op Zócalo (Fochplein)
2009-04-22 Ĝenerala membrokunveno (sekvata de la dua parto de prelego pri Madagaskaro) Algemene ledenvergadering (gevolgd door het tweede deel van een voordracht over Madagaskar)
2009-02-07 Lingva Festivalo Talenfestival
2008-09-06 Informstando ĉe Zócalo (libertempa borso) Informatiestand op Zócalo (vrijetijdsbeurs in de Diestsestraat)
2008-05-28 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2008-02-23 Festo de la Semajno de Internacia Amikeco (SIA) kaj Lingva Festivalo Feest van de Internationale Vriendschap en eerste Leuvens Talenfestival
2007-05-23 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2007-02-25 SIA-festo kun la membroj
Promeno laŭlonge de la Lovena ringo kaj vespermanĝo
Feest van de internationale vriendschap
Wandeling langs de Leuvense ring en avondmaal
2006-05-01 Serĉpromeno kaj vespermanĝo kun kunlaborintoj de la SIA-festo Zoektocht en avondmaal met de medewerkers van het WIV-feest
2006-02-18 Festo de la Semajno de Internacia Amikeco (SIA) "Vivi kun alilingvanoj" Feest van de Internationale Vriendschap "Leven met anderstaligen"
2005-11-23 Informbudo ĉe "La Plena Tendo" (por junuloj) Informatiestand op "De Volle Tent" (CJP)
2005-06-19 Informbudo dum la festa bazaro en Heverlee Informatiestand op de braderie in Heverlee
2005-03-23 Du litovinoj en nia daŭriga kurso: Gražina Opulskienė kondukis la konversacian kurson, kaj Alma Valtienė partoprenis. Twee Litouwsen op doorreis in onze vervolgcursus: Gražina leidde de cursus, Alma volgde samen met ons.
2005-02-26 SIA-festo
Tagmanĝo kaj vizito al muzeo de blankigita cikorio
Feest van de internationale vriendschap
Middagmaal en bezoek aan het Witloofmuseum in Kampenhout
2004-11-24 Muzikvespero kun Mikaelo Bronŝtejn Muziekavond met Mikaelo Bronŝtejn
2004-11-24 Kunlaboro al "La plena tendo" (por junuloj) Medewerking aan "De volle tent" (CJP)
2004-10-05 Provleciono Proefles Esperanto
2004-02-28 SIA_festo kaj 25-jara jubileo Feest van de internationale vriendschap en 25-jarig jubileum
2003-03-09 kaj/en 2003-03-16 HTML-kurso HTML-cursus
2003-03-05 Ĝenerala membrokunveno Algemene ledenvergadering
2003-02-22 SIA-festo
Vizito al bierfarejo Hoegaarden + vespermanĝo (nur por membroj)
Feest van de internationale vriendschap
Bezoek aan brouwerij Hoegaarden + avondmaal (enkel voor leden)
2002-10-09 Informvespero Informatieavond
2002-07-20 ĝis/tot 2002-07-26 OSIEK-Konferenco Internationale Konferentie
2002-06-23 Informbudo dum la festa bazaro en Heverlee Informatiestand op de braderie in Heverlee
2002-02-23 SIA_festo Feest van de internationale vriendschap
2001-10-06 Edziniĝa festo de la prezidantino Huwelijksfeest van de voorzitster

 


Valid HTML 4.01 Transitional Dato en kiu tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita - Datum waarop deze pagina laatst werd bijgewerkt: 2019-01-18